12o

Найда Андрій Михайлович

Міський голова Калуша
 • Контакти
 • 77300, м.Калуш,

 • Запис на прийом (загальний відділ) 7-96-35

  приймальня 6-00-28 +38(067) 4589330

  (03472) 7-96-40

 • kmrkontrol@gmail.com

 • Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода" рік народження 30.01.1979

  Пpацює: Калуський міський голова з 24-11-2020р.

  Громадянство України: 24-08-1991

  Число, місяць і рік народження: 30–01–1979

  Місце народження: місто Калуш Івано-Франківська область

  Освіта: 1986-1996 роки - навчання в Калуській середній школі №2; повна вища‚ спеціаліст‚ Інститут заочного/дистанційного навчання Одеської державної академії холоду‚ 2005р. (інженер-енергетик); повна вища‚ магістр‚ Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу‚ 2001р.‚ обладнання нафтових і газових промислів (магістр).

  Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат технічних наук - 2017р., захистив дисертацію за спеціальністю "Технологія полімерних і композиційних матеріалів" в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

  Володіння мовами: українською‚ російською‚ англійською - вільно.

  Наукові праці та винаходи: 6 статей, 1 монографія, 4 патенти на корисну модель.

  Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування: 

  24.11.2020

  Ранг посадової особи місцевого самоврядування: 7 ( 24-11-2020 р. )

  Депутат ради: 2015-2020 депутат Калуської міської ради.

  Сім’я: одружений, виховує двох доньок.

  Зв’язки з комерційними і некомерційними організаціями перед вступом на посаду: директор ТзОВ ”Калуський трубний завод”, місто Калуш впродовж періоду з липня 2009 року по листопад 2020 року; корпоративні права відсутні, а кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичних осіб, трастів чи інших подібних правових утворень не був як і члени його сім'ї.

  Трудова діяльність

  09.1996 до 06.2001 — навчання в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу; місто Івано-Франківськ.

  07.2001 до 04.2005 — слюсар-ремонтник п’ятого розряду цеху розділення повітря виробництва хлорвінілу‚ апаратник повітроподілу шостого розряду‚ майстер зміни‚ начальник цеху розділення повітря виробництва хлорвінілу ЗАТ ”Лукор”; місто Калуш

  05.2005 до 07.2009 — начальник цеху розділення повітря виробництва хлорвінілу ТОВ ”Карпатнафтохім”; місто Калуш

  07.2009 до 11.2020 — директор ТзОВ ”Калуський трубний завод”; місто Калуш

  11.2020 по цей час — міський голова; Калуська міська рада.


 • Додаток 1

  до розпорядження міського голови
  від 12.12.2023 №494-к/03

  Міський голова

  НАЙДА Андрій Михайлович

           Здійснює повноваження, передбачені статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  Забезпечує виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень міської ради і виконавчого комітету міської ради, власних розпоряджень.

  Скликає і проводить сесії міської ради, засідання виконавчого комітету міської ради, оперативні наради.

           Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм та з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з питань, що належать до її компетенції. Розпоряджається бюджетними і позабюджетними цільовими коштами. Здійснює контроль за діяльністю щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективним використанням природних, трудових і фінансових ресурсів. Заслуховує з цих питань інформації керівників про роботу підприємств, які перебувають у комунальній власності.

  Забезпечує взаємодію міської ради, її виконавчих органів та представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

  Вирішує основні питання взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

  Призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування міської ради, працівників служб виконкому, керівників комунальних закладів і підприємств, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру».

  Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності у виконавчих органах міської ради. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовнішньоекономічних зв’язків.

  Вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, почесними званнями, нагороджує відзнаками міського голови.

  Бере участь у вирішенні питань проведення виборів та референдумів у межах, визначених законодавством.

  Веде питання бюджетної політики, правової роботи, законності, прав і свобод громадян, міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, режимно-секретної роботи.

  Координує і контролює діяльність секретаря міської ради,  заступників міського голови, керуючого справами виконкому, апарату виконавчого комітету, фінансового управління міської ради, структурних підрозділів міської ради у питаннях оборонної і мобілізаційної роботи, режимно-секретної роботи, а також охорони державної таємниці.

  Розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на  виконавчі органи Калуської міської ради.

  Веде особистий прийом громадян.                                 

   Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування.

    

  Керуючий справами виконкому                                            Олег САВКА