19o

Погоджувальна рада

Доповнити Регламент міської ради ст. 9-1 «Погоджувальна рада».
1. Погоджувальна рада створюється як консультативно-дорадчий орган Ради. Погоджувальна рада розглядає та погоджує сформований міським головою проєкт порядку денного сесії Ради. Засідання погоджувальної ради скликаються міським головою, секретарем Ради або за ініціативою представників більше половини депутатських фракцій. Робота погоджувальної ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими.
2. До складу погоджувальної ради входять міський голова, секретар Ради, голови депутатських фракцій з правом ухвального голосу та голови депутатських комісій з правом дорадчого голосу. У разі відсутності голови депутатської фракції чи голови комісії за їх письмовим дорученням у засіданні погоджувальної ради бере участь уповноважена особа фракції або заступник голови комісії з правом відповідно ухвального чи дорадчого голосу.
3. Головує на засіданнях погоджувальної ради секретар Ради, а в разі його відсутності – вибраний поміж присутніх з правом ухвального голосу простою більшістю голосів керівник однієї з фракцій. З числа членів погоджувальної ради обирається секретар, який веде протокол засідання. Протокол засідання погоджувальної ради підписується головуючим та секретарем, є відкритим та оприлюднюється на офіційному сайті Калуської міської ради
4. Депутати мають право бути присутніми на засіданнях погоджувальної ради, брати участь у обговоренні питань, вносити свої пропозиції щодо проєкту порядку денного сесії. На час розгляду питань порядку денного на засіданні погоджувальної ради можуть бути присутні автори проєктів рішень, які не є депутатами Ради.
5. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання погоджувальної ради є правочинним за умови присутності на ньому не менше половини її складу з правом ухвального голосу.
6. Пропозиції погоджувальної ради ухвалюються такою кількістю голосів членів погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка у сумарному підрахунку голосів членів відповідних депутатських фракцій є достатньою для прийняття позитивного рішення при голосуванні питання у залі засідань.
7. Ухвалені пропозиції направляються депутатським фракціям, органам та особам, яких вони стосуються, не пізніше наступного дня після засідання погоджувальної ради.
8. Члени погоджувальної ради, а також інші особи, які запрошуються на її чергові засідання, інформуються про питання, які плануються до розгляду на черговому засіданні, та отримують необхідні матеріали.
9. Погоджувальна рада може:
9.1 розглядати та затверджувати пропозиції щодо проєкту порядку денного сесії та проєктів рішень;
9.2 розглядати проєкти рішень проєкту порядку денного;
9.3 розглядати питання про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;
9.4 розглядати інші пропозиції з організації роботи Ради