18o

КНП “Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради”

   КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої стоматологічної медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

   Підприємство створене за рішенням Калуської міської ради Івано-Франківської області (надалі – Засновник) від 26.07.2018 № 1675 (43 сесія сьомого скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров’я «Калуська стоматологічна поліклініка» Калуської міської ради у комунальне некомерційне підприємство. Майно, яке є власнiстю територiальної громади міста Калуша, передається Пiдприємству в оперативне користування і перебуває на позабалансових рахунках розпорядників бюджетних коштів. Підприємство є правонаступником всіх прав та обов’язків Комунального закладу охорони здоров’я «Калуська стоматологічна поліклініка» Калуської міської ради.
   

Контакти

Графік роботи

 • Понеділок 08.00 - 21.00
 • Вівторок 08.00 - 21.00
 • Середа 08.00 - 21.00
 • Четвер 08.00 - 21.00
 • П'ятниця 08.00 - 21.00
 • Субота 08.00 - 15.00
 • Неділя 09.00 - 15.00

Інформація про діяльність

 • 10.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається чинним законодавством України.
  10.2. Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.
  10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
  10.4. Засновник має право здiйснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної стоматологічної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.
  10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.