18o

Вітаємо з обранням завідувачем кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського університету боднарівчанку, професорку Марію Байляк

  • 2023.02.02 16:51
    • Громада
    • Старостинські округи
  • 340
Вітаємо щиро професорку Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, боднарівчанку Марію БАЙЛЯК з високою посадою - завідувача кафедри біохімії та біотехнології, на яку уповноважила її високоповажна Вчена рада.
  Щасти Вам, пані Маріє, на науковій та життєвій ниві!
  Всією громадою пишаємося такими земляками!
  З найкращими побажаннями - Калуська міська рада

Довідка:

Освіта

Народилась в с. Боднарів Калуського р-ну Івано-Франківської обл. У 1998 році закінчила Боднарівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. У цьому ж році вступила до Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника на спеціальність «Біологія». У 2003 році завершила навчання та отримала диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація – біолог, викладач (BA №23474873). Тема дипломної роботи: «Біоморфологічні особливості Convallaria majalis на Прикарпатті» (травень 2002-травень 2003 рр., науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Шумська Н.В., кафедра біології природничого факультету ПНУ ім. В. Стефаника).

Протягом 2003-2006 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Біохімія» при кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника. У жовтні 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему «Особливості антиоксидантного захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae на різних фазах росту культури» у спеціалізованій вченій раді Д 76.05.051 при Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (диплом ДК №045058). Науковий керівник – завідувач кафедри біохімії ПНУ ім. В. Стефаника, д.б.н, проф. Лущак Володимир Іванович.

Протягом 2014-2017 рр. навчалась у докторантурі на кафедрі біохімії та біотехнології ПНУ за спеціальністю «Біохімія» (наук. консультант – проф. Володимир Лущак). У грудні 2019 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему: «Підвищення адаптаційного потенціалу дріжджів Saccharomyces cerevisiae та плодової мушки Drosophila melanogaster рослинними екстрактами, кетокислотами та аргініном» у спеціалізованій вченій раді Д 76.05.051 при Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (диплом ДД №009544 від 26.02.2020).

Викладацький досвід

З листопада 2006 року працюю на кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника (з квітня 2010 р. на кафедрі біохімії та біотехнології у зв’язку з перейменуванням кафедри): протягом 2006-2008 рр. – на посаді асистента, з грудня 2008 р. до вересня 2020 (з перервою протягом 2014-2017 рр. – навчання у докторантурі) – на посаді доцента, а з жовтня 2020 року – на посаді професора кафедри. У червні 2014 року отримала вчене звання доцента (атестат 12ДЦ №039185), а у вересні 2021 – вчене звання професора кафедри біохімії та біотехнології (атестат АП № 003157 від 1 червня 2021 р.).

На кафедрі біохімії та біотехнології забезпечую викладання дисциплін: «Біологічно активні природні речовини» (2013-донині), «Біологічні мембрани» (2012-2015), «Великий практикум з біохімії» (2009-донині), «Іноземна мова (за спеціальністю)» (2009-2014), «Методи молекулярної біології» (2008-2019), «Експресія генів» (2015-2019), «Біохімія дріжджів» (2008-2018), «Вірусологія» (2006-донині), «Мікробіологія» (2006-донині), «Молекулярна біологія» (практичні заняття – 2006-2014, лекції – 2019-донині), «Біохімія» (лабораторні заняття, 2005-2010 рр.), «Біоорганічна хімія» (лабораторні заняття, 2009-2010 рр.), «Інтеграція метаболізму» (2008-2013 рр.), «Гідробіологія» (2006-2009 рр.), «Іхтіологія» (2006-2009 рр.).

Науково-професійний досвід

Проєкти та стажування

Протягом 2006-2008 рр. брала участь у виконанні наукових проектів, фінансованих ДФФД України (керівник проектів – проф. Лущак В.І.): «Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як модельний об’єкт для вивчення впливу карбонатного радикалу на клітини еукаріотів» (1.10.2006-31.12.2006), «Адаптивна відповідь дріжджів Saccharomyces cerevisiae на дію карбонатного радикалу» (1.06.2007-31.11.2007, № держреєстрації 0107U009804), «Токсичність іонів заліза та міді у присутності карбонатів» 1.09.2007-31.12.2007, № 0107U009805), «Адаптації дріжджів Saccharomyces cerevisiae до дії вільних радикалів» (05.2008-06.2009, № 0108U006932).

Участь у виконанні держбюджетних тем «Регуляція вільно-радикальних процесів при відповіді живих організмів на дію несприятливих чинників зовнішнього середовища» (01.01.2009-31.12.2011, № 0109U001412) та «Вивчення оксидативного стресу у тварин і мікроорганізмів з метою мінімізації його шкідливої дії» (01.01.2006-31.12.2008, № 0106U002245), «Розробка нових немедикаментозних методів корекції метаболічного синдрому: нормалізація фізіолого-біохімічних показників у тварин» (01.01.2018-31.12.2020, № 0118U003477). Керівник проектів – проф. Лущак В.І.

У 2009 році виграла стипендію фонду королеви Ядвіги для проведення наукових досліджень у Ягелонському університеті (Краків, Польща). Тема наукового дослідження: «Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як модель для вивчення ролі оксидативного стресу у процесах старіння»Виконання проекту здійснювалось на кафедрі мікробіології факультету біохімії, біофізики, і біотехнології Ягелонського університету протягом червня 2009 року.

З 23 травня по 4 червня 2011 року брала участь VІ Літній школі з молекулярної мікробіології та біотехнології, яка проходила на базі кафедри мікробіології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Протягом лютого-жовтня 2013 року проходила стажування на кафедрі англійської філології ПНУ ім. В. Стефаника.

З квітня 2018 року по лютий 2020 року брала участь у виконанні тристороннього українсько-російсько-німецького проекту «Клітинні механізми здорового старіння мозку», який фінансувався науковою фундацією Фольксваген (Volkswagenstiftung, Німеччина) (№гранту 90233, керівник проекту – проф. Володимир Лущак).

З 11 по 15 лютого 2019 проходила навчання на курсах PolLASA з розведення, утримання, добробуту та використання лабораторних тварин. Курси були організовані Польським науковим товариством лабораторних тварин на базі Варшавського університету, Польща.

У 2019 році була слухачем Літньої школи «Перспективи у біомедицині з фокусом на імунотерапію раку”, яка була підтримана Німецькою Службою Академічних обмінів DAAD (30 червня – 6 липня 2019 року, кафедра біохімії та біотехнології ПНУ)

З листопада 2020 р. – керівник та виконавець проєкту «Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості та якості життя». Проєкт фінансується Національним фондом досліджень України у рамках конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» (реєстраційний номер проєкту – 2020.02/0118, 2020-2021 рр.)

З січня 2022 р. – виконавець держбюджетної теми «Корекція метаболічного синдрому збагаченими сульфорафаном препаратами з проростків броколі» (№ держреєстрації – 0122U000894, керівник проєкту – проф. Володимир Лущак)

Участь у проєкті «BLENDED COURSE “INTEGRATIVE LIFE SCIENCES” FOR UKRAINIAN BIOLOGY STUDENTS», який фінансується Німецькою Службою академічних обмінів (DAAD) у рамках програми «Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis». Тривалість проєкту – вересень – грудень 2022 року.

Проходження онлайн- курсу «Цифрові інструменти Google для освіти. Базовий рівень». Сертифікат №GDTfE-02-03232 – 30 год (1 кредит ЄКТС).

Інші новини