22o

У здоровому тілі – здоровий дух! (Онлайн опитування)

  • 2023.12.26 12:03
    • Охорона здоров'я
    • Спорт
    • Консультації з громадськістю
  • 219

Міністерство молоді та спорту України проводить активну роботу щодо залучення населення, у т. ч. ВПО, ветеранів війни та членів їхніх сімей до оздоровчої рухової активності та спорту. З метою постійного спостереження основних показників рухової активності, визначення рівня залученості до рухової активності та здорового способу життя різних вікових груп та соціальних верств, створення та покращення умов для занять руховою активністю та спортом заплановано проведення моніторингу.

Одним із завдань моніторингу є формування пропозицій щодо удосконалення системи залучення населення до занять руховою активністю та спортом і розроблення, на основі даних моніторингу, обґрунтованих рекомендацій для прийняття державних управлінських рішень, спрямованих на покращення якості залучення населення до занять руховою активністю та спортом. 

Міністерством молоді та спорту України у співпраці з Державною службою статистики України на платформі  https://survey.stat.gov.ua створено анкету для проведення онлайн опитування населення щодо основних показників рухової активності різних вікових груп та соціальних верств населення, стимулюючих і стримуючих факторів. Опитування проводиться в усіх регіонах У країни з 18 грудня 2023 року по 18 січня 2024 року серед різних груп населення від 18 років і до 65 років та старших.
Інші новини