13o

Пам’ятка для учасника бойових дій (про соціальні гарантії, що надаються установами, які належать до сфери соціального захисту)

 • 2023.12.12 13:12
  • Громада
  • Соціальна сфера
  • Для військовослужбовців та їхніх сімей
  • Міська рада консультує
 • 616

 В умовах широкомасштабного вторгнення росії досить важливим є захист прав учасників бойових дій, зокрема отримання відповідних пільг та компенсацій.

 Державний бюджет

1. Пільги з оплати житлово-комунальних послуг в розмірі 75-відсотків від встановлених тарифів в межах, норм передбачених чинним законодавством.

Перелік необхідних документів:

- заява про надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг;

- копія посвідчення, що підтверджує право пільговика та членів його сім’ї на пільги;

- копія паспорта заявника та членів його сім’ї або копія ІD – картки з довідкою про реєстрацію місця проживання особи;

- копія ідентифікаційного коду заявника;

- довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі (у разі звернення для надання пільг на  придбання скрапленого газу, твердого та рідкого, пічного побутового палива );

- письмові відомості  про фактичне місце проживання пільговика  та/або членів його сім’ї (у разі надання пільг за фактичним місцем проживання).

2. Санаторно-курортне лікування ( не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день).

Для взяття на облік необхідно подати нижчезазначені документи:

-  заяву  про забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

 - медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о;

-  копію відповідного посвідчення;

- копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосередню участь особи в бойових діях.

3. Професійна адаптація

 Для отримання послуг з професійної адаптації необхідно подати нижчезазначені документи.

Перелік необхідних документів:

- копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

- копія відповідного посвідчення (засвідчена підписом особи).

Для отримання вищезазначених соціальних гарантій, що надаються за рахунок коштів державного бюджету, необхідно звернутися до управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Калуської міської ради за адресою вул.Б.Хмельницького, 52, м.Калуш.

4. Забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації), до яких належать:

- протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття;

- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

- засоби для пересування;

- допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

- меблі та оснащення;

- спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Окрім того,  за бажанням, особи мають право на компенсацію за відповідні самостійно придбані засоби реабілітації, перелік яких затверджено Наказом Мінсоцполітики від  04.06.2021 №309.

 Перелік необхідних документів:

- заява про забезпечення засобами реабілітації (виплати компенсації);

- паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

- висновок МСЕК про встановлення інвалідності (для осіб з інвалідністю) або рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для учасників бойових дій, постраждалих, яким не встановлено інвалідність);

- індивідуальна програма реабілітації (для особи з інвалідністю), що містить показання для забезпечення засобами;

- копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- оригінал довідки з місця роботи, служби або навчання (для осіб, які працюють, служать, навчаються) - для забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичним взуттям, активними кріслами колісними;

- оригінал розрахункового документа, в разі придбання допоміжних засобів реабілітації, за які виплачується компенсація за самостійно придбаний засіб (для осіб з порушенням слуху або зору);

- посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги;

- довідка органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством та висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи;

- витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), або копію іншого документа з відповідними відомостями (для осіб, яким не встановлено інвалідність).

Заява з необхідними документами подається до управління соціального захисту населення Калуської міської ради за адресою каб.111, вул..Євшана, буд.9, м.Калуш.

5. Комплексна реабілітація (абілітація).

Перелік необхідних документів:

- заява про отримання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

- паспорт громадянина України;

- документ із зазначенням даних щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) отримувача;

- виписка з медичної карти амбулаторного ( стаціонарного) хворого за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 року №110,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.2012 року за № 661/20974;

- рішення військово-лікарської комісії для осіб, військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

 6. Прийом заяв та опрацювання документів для забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю. Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями є висновок обласної медико-соціальної експертної комісії про наявність в особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем.

 Перелік необхідних документів:

- заява про забезпечення автомобілем, форма якої затверджується Мінсоцполітики;

- копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності;

- паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю,), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);

- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок  війни.

На облік беруться і забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які:

- не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, що перебував в експлуатації менш як 10 років ;

- протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.

Для взяття на облік особа подає зазначені вище документи до управління «Центр надання адміністративних послуг» вико-навчого комітету Калуської міської ради за адресою вул.Б.Хмельницького, 52, м.Калуш.

 7. Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни.

Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку

та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Виплата разової грошової допомоги здійснюється органами Пенсійного фонду України:

 • отримувачам грошової допомоги, які отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) – на поточні рахунки організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій та грошової допомоги;
 • отримувачам грошової допомоги із числа військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, служби судової охорони, осіб начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби, які проходять службу (крім пенсіонерів), - на не бюджетні рахунки військових частин, установ, організацій за місцем їх служби;
 • отримувачам грошової допомоги, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, - на не бюджетні рахунки установ виконання покарань і слідчих ізоляторів;
 • іншим отримувачам грошової допомоги – за місцем їх проживання на поточні рахунки таких отримувачів в уповноважених банках.

Отримувачі грошової дпомоги, зокрема ті, що набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, яким грошову допомогу не виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися щодо її виплати до Пенсійного фонду України (м.Калуш, вул.Біласа і Данилишина, буд.2) та отримати її до 1 листопада поточного року.

 Обласний бюджет

1. Матеріальна допомога на лікування:

Перелік необхідних документів:

- письмова заява про надання матеріальної допомоги;

- копія паспорта громадянина України заявника;

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копії документів, що підтверджують безпосередню участь в бойових діях в районах їх проведення;

- копія посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

- копія довідки про особовий рахунок в банку, на який будуть перераховані бюджетні кошти;

- копія медичної довідки (виписки із стаціонару),

- копія виписного епікризу, що свідчить про стан здоров’я, з рекомендаціями щодо необхідності лікування, яка повинна бути видана не раніше шести місяців до дати надходження заяви.

Розмір матеріальної допомоги на лікування  визначається  Комісією з розгляду заяв про надання  матеріальної допомоги не може становити більше десяти розмірів прожиткового мінімуму  на особу, але не менше 10 відсотків прожиткового мінімуму на особу.

Заява з необхідними документами подається до департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА за адресою вул.Леся Курбаса, буд.2, м.Івано-Франківськ.

2. Матеріальна допомога на поліпшення житлових умов: (для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій з числа малозабезпечених та багатодітних)

Для отримання матеріальної допомоги необхідно письмово звернутися до департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника та категорія особи;

- задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) заявника;

- напрям використання коштів для поліпшення житлових умов (реконструкція, ремонт);

- обсяг коштів, необхідний для поліпшення житлових умов, згідно з кошторисними розрахунками об’єму та вартості необхідних робіт та/або розрахунками вартості придбання товарно-матеріальних цінностей для поліпшення житлових умов.

                До заяви додаються наступні документи:

 • копія паспорта громадянина України заявника;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія акта обстеження матеріально-побутових умов;
 • копія акта технічного стану житла;
 • кошторисні розрахунки об’єму та вартості необхідних робіт або розрахунки вартості придбання товарно-матеріальних цінностей для поліпшення житлових умов;
 • копія довідки про безпосередню участь особи в бойових діях;
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • копія акта місцевого структурного підрозділу ДСНС України про вартість збитків, завданих внаслідок повені, зсуву, пожежі та інших природних стихій (для ветеранів війни області, житлові будинки (квартири) яких пошкоджені внаслідок повені, зсуву, пожежі та інших природних стихій);
 • інформація про особистий рахунок в банку, на який будуть перераховуватись бюджетні кошти.

Заява з необхідними документами подається до департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА за адресою вул.Леся Курбаса, буд.2, м.Івано-Франківськ.

 Місцевий бюджет

1. Одноразова грошова допомога Захисникам чи Захисницям України, які отримали поранення (захворювання):

Допомога  надається:

- Захисникам чи Захисницям України, які отримали важке поранення,внаслідок якого втратили кінцівки або внутрішній чи зовнішній орган тіла, та потребують додаткового оперативного втручання – в розмірі до 100 000 грн;

- Захисникам чи Захисницям України, які отримали важке поранення без втрати кінцівки або внутрішнього чи зовнішнього органу тіла та потребують додаткового оперативного втручання – в розмірі до 50 000 грн.;

- Захисникам чи Захисницям України, які отримали важке поранення та яким проведено лікування чи потребують такого лікування – до 20 000 грн.;

- Захисникам чи Захисницям України, які отримали легке поранення (захворювання)  та яким проведено лікування чи потребують такого лікування – до 5 000 грн.

Перелік необхідних документів:

- заява на ім’я міського голови;

- копія паспорта заявника або копія ID-картки з довідкою (витягом з реєстру територіальної громади) про реєстрацію місця проживання особи;

- копія ідентифікаційного коду заявника;

- копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з військовослужбовцем із заявником (в разі звернення члена сім’ї);

- копія документа про безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації проти України;

- копії документів військової частини про отримане поранення (травми, контузії) чи захворювання;

- копії медичних документів (виписка про проведене лікування та направлення на додаткове оперативне втручання, лікування, висновок ВЛК);

- банківський рахунок заявника (за наявності).

 Для отримання допомоги необхідно звернутися до управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Калуської міської ради за адресою вул.Б.Хмельницького,52, м.Калуш.

2. Допомога учасникам бойових дій, які потребують забезпечення твердим паливом (дровами) та скрапленим газом, які в своєму господарстві не використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, за їх безпосереднім зверненням (для жителів міста Калуша) або за клопотанням старост старостинських округів, в якому зазначається інформація про відсутність газо- та електроопалення (для жителів старостинських округів) – до 3000грн.

Перелік необхідних документів:

-  заява на ім’я міського голови;

- копія паспорта або копію ID-картки з довідкою (витягом з реєстру територіальної громади) про реєстрацію місця проживання особи;

- копію ідентифікаційного коду;

- копія відповідного посвідчення;

- банківський рахунок (за наявності).

3. Надання послуг із організації сімейного відпочинку:

Перелік необхідних документів:

-  заява про надання послуг із організації сімейного відпочинку;

- копії паспортів заявника та членів сім’ї;

- копія реєстраційного номера облікової платника податків;

- копія документа що підтверджує родинний зв’язок;

- копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей;

- копія посвідчення учасника бойових дій (особи з інвалідністю внаслідок війни)

  У заяві вказується назва обраного закладу відпочинку, перелік осіб, які будуть відпочивати та термін відпочинку.

  Управління соціального захисту населення Калуської міської ради здійснює одноразово компенсацію вартості наданих послуг із сімейного відпочинку, виходячи із бюджетних призначень на відповідний рік на ці цілі згідно Порядку використання коштів для організації сімейного відпочинку.

4. Санаторно-курортне лікування (не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день):

Для взяття на облік необхідно подати до «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Калуської міської ради за адресою вул.Б.Хмельницького,52, м.Калуш  нижчезазначені документи:

- заяву про забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

 - медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о;

-  копію посвідчення;

- копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосередню участь особи в бойових діях.

5. Надання допомоги на проведення капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) (для осіб з інвалідністю внаслідок війни).

Перелік необхідних документів:

- копію паспорта або копію ID - картки з довідкою  (витягом з реєстру територіальної громади) про реєстрацію місця проживання особи;

- копію ідентифікаційного коду;

- копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або копію посвідчення члена сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни;

- копію будівельного або технічного паспорта житлового будинку (квартири);

- копію свідоцтва про право власності на житловий будинок (квартиру);

- банківський рахунок заявника.

 Для отримання вищезазначених соціальних гарантій, що надаються за рахунок коштів місцевого бюджету, необхідно звернутися до управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Калуської міської ради за адресою вул.Б.Хмельницького,52, м.Калуш.

 

Адреси та контакти

 1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

м.Калуш, вул.Євшана, буд.9, каб.104, (03472)66944

 1. Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Калуської міської ради

м.Калуш, вул.Богдана Хмельницького, буд.52, +380963319325

 1. Відділ обслуговування громадян №7(сервісний центр управління обслуговування громадян) Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області

м.Калуш, вул.Біласа і Данилишина, буд.2, (03472)65284

 1. Департамент соціальної політики Івано-Франківської ОДА

м.Івано-Франківськ, вул.Леся Курбаса, буд.2, (0342)752467

 

Інші новини