8o

Оприлюднення відомостей про умови праці, матеріально-технічну базу комунального закладу «Музейно-виставковий центр Калуської міської ради» фінансову звітність за попередній бюджетний період

  • 2021.09.30 16:19
    • Культура
  • 292

Відповідно до частини 8 статті 21-5  Закону України «Про культуру» управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради оприлюднює відомості про умови праці, матеріально-технічну базу комунального закладу «Музейно-виставковий центр Калуської міської ради» фінансову звітність за попередній бюджетний період.

УМОВИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці у межах затвердженого бюджету.

Керівникові додатково встановлюється у межах наявних коштів на оплату праці:

  • доплата за вислугу років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань», яка виплачується за рахунок коштів спеціального фонду, коштів, отриманих від господарської діяльності, та інших не заборонених законодавством України джерел;
  • надбавка за складність, напруженість у роботі у розмірі не більше 35 відсотків посадового окладу і фактично відпрацьованого часу відповідно до Положення про встановлення надбавок керівникам та працівникам підвідомчих установ та закладів культури управління культури національностей та релігій Калуської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.03.2013 №53. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, зазначена надбавка зменшується або скасовується.

Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки за рішенням управління культури, національностей та релігій в межах фонду оплати праці не більше ніж один посадовий оклад на рік;  

Преміювання Керівника здійснюється відповідно до Положення про преміювання працівників культури, затвердженого наказом начальника управління культури, національностей та релігій міської ради від 29 грудня 2015 року № 32/01

У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та додаткова відпустка тривалістю, визначеною Колективним договором. Керівник визначає час і порядок використання своєї  відпустки за погодженням із управлінням культури, національностей та релігій.

Посадовий оклад та інші виплати Керівника можуть бути переглянуті у відповідності зі змінами умов оплати праці, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

При отриманні відповідної кваліфікаційної категорії доплата за категорію здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Додатки

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік

Відомості руху активів та ін.

Приєднані файли

Інші новини