15o

До уваги туроператорів Івано-Франківської області. Про подання державної статистичної звітності у сфері туризму

  • 2022.01.21 13:22
    • Громада
    • Туризм
  • 270

   Повідомляємо, що відповідно до пункту 23 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 991 (зі змінами) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності», ліцензіат зобов’язаний щороку до 30 березня подавати статистичний звіт органу ліцензування за попередній рік.

Неподання вказаного документу є порушенням вимог Закону України «Про туризм» та підставою для проведення перевірки дотримання вимог ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності відповідно до ст. 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Статистичний звіт необхідно надсилати в паперовому варіанті на адресу Державного агентства розвитку туризму України: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2.

Звіти супровідних листів не розглядаються.

Електронний варіант Статистичного звіту за 2021 рік просимо надсилати через Google форму: https://cutt.ly/JjT6TPq

Усі бланки для оформлення звітів можете знайти за посиланням: https://cutt.ly/Hli1USo

Додатково нагадуємо, що відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами.

У разі відсутності ліцензійних умов ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.

У разі порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат притягується до адміністративної відповідальності.

Інші новини