10o

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону без умов, об’єкта малої приватизації – Нежитлові приміщення за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Грушевського, 22

 • 2024.03.18 14:23
  • Комунальна власність
 • 84
 1. Інформація про об’єкт приватизації:

Місцезнаходження об’єкта: 77301, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Грушевського, 22.

Найменування об’єкта: нежитлові приміщення другого поверху загального площею 40,6 кв.м (літ. А), що розташовані за адресою: 77301, Івано-Франківська обл., м. Калуш,  вул. Грушевського, 22.

Опис об’єкта Нежитлові приміщення загальною площею 40,6 м кв., розташовані за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш,  вул. Грушевського, 22. Будинок, в якому розташований об’єкт цегляний на бетонному фундаменті, перекриття- дерев’яні, підлоги – дощаті, в наявності електрика та опалення (водяне), висота – 3.35 м.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 17.04.2009.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №22757033 від 18.05.2009.

Балансоутримувач: Управління комунальної власності Калуської міської ради.

Код за ЄДРПОУ: 25668684

Адреса: 77301, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Підвальна, 20.

Електронна адреса: https://kalushcity.gov.ua/kmr/department/upravlinnya-komunalnoyi-vlasnosti

E-mail:fkvk@i.ua

 1. Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 12 квітня 2024 року. Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. Електронна торгова система забезпечує можливість встановлення початку проведення електронного аукціону протягом робочого часу (понеділок – п’ятниця з 9 до 18 години), крім вихідних, святкових та неробочих днів.

      Аукціон без умов проводиться через 20 робочих днів з дня опублікування цього  інформаційного повідомлення в електронній торговій системі.

      Аукціон проводиться  відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами), «Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 №432, «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» (зі змінами).

       До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні  без умов, (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з врахуванням ПДВ) для продажу на аукціоні без умов:                           

381 312.00 ( триста вісімдесят одна тисяча триста дванадцять) гривень 00 копійок.                 

Розмір гарантійного внеску: 76 262 грн. 40 коп.

Розмір реєстраційного внеску: 1420,00 гривень (з ПДВ)  00 копійок.

Розмір реєстраційного внеску визначається на рівні 0,2 мінімальної заробітної плати станом на   1 січня поточного року.

 

 1. Додаткова інформація:

   Особи, які мають намір взяти участь в електронному аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації сплачують гарантійний та реєстраційний   внески на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами), вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

  Переможець електронного аукціону:

 • підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих

днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

  -  сплачує на відповідний поточний рахунок управління комунальної власності Калуської міської ради (орган приватизації) UA648201720355519003000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684, ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу про результати електронного аукціону;

-  покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на відповідний поточний рахунок управління комунальної власності Калуської міської ради (орган приватизації)                                       UA188201720344250001000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684, ціну незалежної експертної оцінки нежитлових приміщень вартістю 5 500,00грн. (п’ять тисяч п’ятсот) гривень 00 коп. не пізніше ніж протягом 20 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

 • укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 25 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону (після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації в термін визначений ст.24 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»).

 

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок   UA648201720355519003000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684 суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок   UA678201720355289003000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі - продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків( посилання на сторінку офіційного веб сайта адміністратора, на якій зазначені рекзвіти таких рахунків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/.

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Управління комунальної власності Калуської міської ради годину огляду об’єкта за телефоном: (03472) 6-53-57, (03472) 2-70-99 з 10°° до 17°° у робочі дні.

Організатор аукціону: Управління комунальної власності Калуської міської ради (код за ЄДРПОУ 25668684).

Адреса: 77301, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Підвальна, 20.

Електронна адреса: https://kalushcity.gov.ua/page/category/up_komunal_vlasnosty_dilovod

E-mail: fkvk@i.ua.

Контактний тел. (03472) 2-70-99, з 09°° до 17°° у робочі дні.

Начальник управління комунальної власності Челядин Олександр Іванович.

 

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

 

Рішення Калуської міської ради від 30.11.2023 №2733 «Про приватизацію об’єкта комунальної власності Калуської міської територіальної громади шляхом проведення електронних аукціонів (м. Калуш, вул. Грушевського, 22).

Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу приватизації:

Наказ управління комунальної власності Калуської міської ради від 14.03.2024 «Про  затвердження інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону, щодо об’єкта малої приватизації за адресою: м. Калуш, вул. Грушевського, 22».

Унікальний КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:

RAS001-UA-20240318-70797

Крок(мінімальний крок) аукціону для:

 • аукціону без умов: 3 813 грн. 12 коп. ( 1% від стартової ціни аукціону).
 1. Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців - юридичних осіб:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

- остання річна або квартальна фінансова звітність.

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 20% (відсотків) стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків: https://prozorro.sale/info/elektronni-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2)

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Інші новини