26o

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону без умов, об’єкта малої приватизації – адміністративної будівлі за адресою: 77300, Івано-Франківська обл., Калуський район, місто Калуш, вулиця Грушевського, будинок, 37

 • 2024.06.10 15:12
  • Громада
  • Комунальна власність
  • Оголошення
 • 158
 1. Інформація про об’єкт приватизації:

Місцезнаходження об’єкта: 77300, Івано-Франківська обл., Калуський район, місто Калуш,  вулиця Грушевського, будинок, 37.

Найменування об’єкта: Адміністративна будівля, загальною площею 286,1 кв. м розташована за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський район, місто Калуш, вулиця Грушевського, будинок, 37.

Опис об’єкта: адміністративна будівля відносяться до комунальної форми власності і яка на даний момент не експлуатується, загальною площею 286,1 кв. м, фізичний знос – 34%, група капітальності – ІІІ, розташована за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський район, місто Калуш,  вулиця Грушевського, будинок, 37.

Фізичні характеристики: загальна площа 286,1 кв., м з них загальна площа приміщень підвалу 134,1      м кв., рік будівництва до  1917р.; Для подальшої експлуатації об’єкт потребує ремонту.

Адміністративна будівля — цегляна на бетонному фундаменті з підвалом під будівлею; основні конструктивні елементи: підлоги – дощаті, перекриття – дерев’яні, інженерне забезпечення – відсутнє.

Дані про Обєкт:

Технічна документація (план приміщення) та фотографічне зображення об’єкта додається шляхом завантаження в Електронну торгову систему.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 12.05.2017, номер запису про право власності:86882411.

Балансоутримувач: Управління комунальної власності Калуської міської ради.

Код за ЄДРПОУ: 25668684

Адреса: 77301, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Підвальна, 20.

Електронна адреса: https://kalushcity.gov.ua/kmr/department/upravlinnya-komunalnoyi-vlasnosti

E-mail:fkvk@i.ua

 1. Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 08 липня 2024 року. Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. Електронна торгова система забезпечує можливість встановлення початку проведення електронного аукціону протягом робочого часу (понеділок – п’ятниця з 9 до 18 години), крім вихідних, святкових та неробочих днів.

      Аукціон без умов проводиться через 20 робочих днів з дня опублікування цього  інформаційного повідомлення в електронній торговій системі.

      Аукціон проводиться  відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами), «Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 №432, «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» (зі змінами).

       До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні  без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні  за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні без умов:                           

2 069 988 (два мільйони шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто) гривень 00 копійок.                 

Розмір гарантійного внеску: 413 997 грн. 60 коп.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни:

1 034 994 (один мільйон тридцять чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто чотири) гривні 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 206 998 гривень 80 коп.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом

покрокового   зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

1 034 994 (один мільйон тридцять чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто чотири) гривні 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 206 998 гривень 80 коп.

Розмір реєстраційного внеску: 1420 гривень 00 коп. (одна тисяча чотириста двадцять гривень 00 копійок) (з ПДВ).

 1. Додаткова інформація:

   Особи, які мають намір взяти участь в електронному аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації спласують гарантійний та реєстраційний   внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами), вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

  Переможець електронного аукціону:

 • підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих

днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

  -  сплачує на відповідний поточний рахунок управління комунальної власності Калуської міської ради (орган приватизації) UA648201720355519003000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684, ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу про результати електронного аукціону;

-  покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на відповідний поточний рахунок управління комунальної власності Калуської міської ради (орган приватизації)  UA188201720344250001000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684, ціну незалежної експертної оцінки нежитлових приміщень вартістю 9 800,00 грн. (дев’ять тисяч вісімсот гривень 00коп) не пізніше ніж протягом 20 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 25 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону (після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації в термін визначений ст.24 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»).

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок   UA648201720355519003000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684 суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок  UA678201720355289003000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі - продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків( посилання на сторінку офіційного веб сайта адміністратора, на якій зазначені рекзвіти таких рахунків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Управління комунальної власності Калуської міської ради годину огляду об’єкта за телефоном: (03472) 6-53-57, (03472) 2-70-99 з 10°° до 17°° у робочі дні.

Організатор аукціону: Управління комунальної власності Калуської міської ради (код за ЄДРПОУ 25668684).

Адреса: 77301, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Підвальна, 20.

Електронна адреса: https://kalushcity.gov.ua/page/category/up_komunal_vlasnosty_dilovod

E-mail: fkvk@i.ua.

Контактний тел. (03472) 2-70-99, з 09°° до 17°° у робочі дні.

Начальник управління Челядин Олександр Іванович.

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Рішення Калуської міської ради від 25.04.2024 №3145 «Про приватизацію об’єкта комунальної власності Калуської міської територіальної громади шляхом проведення електронних аукціонів (м. Калуш, вул. Грушевського, 37)».

Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу приватизації:

Наказ управління комунальної власності Калуської міської ради від 07.06.2024 №17/01-01 «Про  затвердження умов продажу та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону, щодо об’єкта малої приватизації за адресою: м. Калуш, вул. Грушевського, 37».

Унікальний КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:

RAS001-UA-20240610-82170

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни – 5 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни  та аукціоном за методом покрокового зниження ціни

та подальшого подання цінових пропозицій  5 робочих днів від дати оголошення аукціону;

Крок(мінімальний крок) аукціону для:

- аукціону без умов: 20 699 грн. 88 коп. ( 1% від стартової ціни аукціону).

- аукціоні із зниженням стартової ціни: 10 349 грн. 94 коп. (1% від стартової ціни аукціону).

- аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 10 349 грн. 94 коп. (1% від стартової ціни аукціону).

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 1 крок.

Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців - юридичних осіб:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

- остання річна або квартальна фінансова звітність.

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10% (відсотків) стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків: https://prozorro.sale/info/elektronni-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2)

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Інші новини