14o

ІІ етап моніторингових досліджень на території Калуської міської територіальної громади завершено

  • 2022.10.07 15:03
    • Надзвичайні ситуації
  • 422

06 жовтня 2022 року відбулась нарада у міського голови Андрія НАЙДИ щодо представлення результатів ІІ етапу екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник, проведеного Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу відповідно до укладеного договору з управлінням з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.

Відповідно до технічного завдання ІІ етап включав опрацювання результатів польових спостережень, а саме:

- Оцінка динаміки просідання земної поверхні за отриманими даними та попередніми спостереженнями в межах рудників «Голинь», «Ново-Голинь» та «Калуш» (с. Кропивник, с. Сівка-Калуська, вул. Європейська, м. Калуш);

- Оцінка стадії активності деформаційного процесу гірничого масиву за комплексом топогеодезичних та геофізичних досліджень в межах вул. Європейська, м. Калуш;

- Оцінка динаміки деформації житлових будинків в с. Кропивник вул. І.Франка, 144, 202 та результатів спостереження по вул. І.Франка, 84, 117, 196 ;

- Проведення лабораторних гідрогеохімічних аналізів відібраних проб води існуючих спостережних гідрологічних свердловин та залучених до мережі додаткових діючих свердловин колишнього ДП «Калійний завод»;

- Аналіз розрахункових коефіцієнтів запасу міцності міжкамерних ціликів відпрацьованого гірничого масиву на Північному каїнітовому полі рудника «Калуш».

  За результатами геодезичних спостережень, виконаних по профільних лінях у межах шахтного поля «Ново-Голинь» слід відмітити, продовжується процес інтенсивного осідання частини реперів на території с. Кропивник. Частина реперів профільних ліній опинились на дні новоутвореного озера. Зафіксована швидкість осідання реперів на березі новоутвореного озера становить -500 мм/рік. Наявність житлових будинків поблизу обумовлює необхідність постійного геодезичного моніторингу реперів профільних ліній на цій території.

За результатами геофізичних спостережень на різних частотних діапазонах по лінії реперів вздовж вул. Європейська (м. Калуш) виявлено аномалію, яка має глибинне походження і розвивається від стелин до поверхні землі, тому слід очікувати в майбутньому осідання земної поверхні в межах Рп8-Рп19.

На житлових будинках по вул. Франка,144 та 202 в с. Кропивник проведено оцінку динаміки деформацій будинків. За даними нівелювання можна встановити, що стінні репери змістились один відносно одного не більше ніж на 0,3-1,3 мм. За допомогою комбінованого способу спостережень можна встановити, що рух будівель є незначним у просторовому положенні за 1 рік та потребує подальшого спостереження. Через рік після встановлення гіпсових маяків з’явились мікро тріщини до 1мм.

Після завершення ІІІ етапу моніторингових досліджень за 2022 рік, висновки і рекомендації науковців, проведений аналіз змін навколишнього середовища в динаміці в порівнянні за попередні роки, буде доведено до відома мешканців Калуської міської територіальної громади.

Інші новини