6o

До відома розповсюджувачів зовнішньої реклами на території Калуської міської територіальної громади!

  • 2023.08.24 07:58
    • Громада
    • Архітектура
  • 132

Інформуємо, що засади рекламної діяльності в Україні, регулювання відносин, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами регламентовано: Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, рішенням виконавчого комітету міської ради 27.04.2021 №130 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Калуської міської територіальної громади» (із змінами від 27.09.2022 №214).

   Зовнішня реклама розміщується відповідно до дозволів, виданих на підставі рішення виконавчого комітету міської ради,

   Для одержання дозволу заявник подає до управління архітектури та містобудування через управління «Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради» заяву щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами відповідного зразка.

   До заяви додаються у двох примірниках:

а) фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, з прив’язкою до місцевості;

б) ескіз рекламного засобу  з його конструктивним рішенням;

в) топогеодезичне знімання місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу.

   Відповідно до ст.27 ЗУ «Про рекламу» особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.   

Інші новини