22o

До уваги утворювачів відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств!

  • 2024.06.03 16:22
    • Актуально
    • Громада
    • Житлово - комунальне господарство
  • 112

Відповідно до Закону України «Про управління відходами» основними цілями державної політики у сфері запобігання утворенню та управлінню відходами є захист здоров’я людей та навколишнього природного середовища від негативного впливу відходів, здійснення заходів у сфері управління відходами без загрози здоров’ю людей та спричинення шкоди навколишньому природному середовищу.

Відповідно до ст. 1 Закону утворювачами відходів є фізичні,  юридичні особи, в результаті діяльності якої утворюються відходи, а також суб’єкти управління відходами, які здійснюють операції із сортування, змішування або інші операції, що призводять до зміни характеристики або складу відходів. До утворювачів відходів не відносяться домогосподарства.

Відповідно до пункту 9 ч.2 ст.16 Закону України «Про управління відходами»  утворювачі відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств, зобов’язані:

1) запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;

2) класифікувати свої відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;

3) обробляти відходи самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, або передавати їх для оброблення суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають такий дозвіл;

4) у разі утворення побутових відходів укладати договір про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги та вносити плату за надання такої послуги відповідно до встановлених тарифів;

5) не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

6) вести облік відходів, що утворилися в результаті їхньої діяльності, та подавати відповідну звітність;

7) розробляти та виконувати плани управління відходами підприємств, установ та організацій у встановленому порядку;

8) забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;

9) надавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність;

10) призначати відповідальних осіб у сфері управління відходами;

11) відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну громадян України, навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил управління відходами, відповідно до закону;

12) подавати декларацію про відходи, якщо діяльність такого утворювача відходів призводить до утворення небезпечних відходів або річний обсяг утворення відходів, що не є небезпечними, перевищує 50 тонн.

Інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність надавати управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради на електронну адресу ujkgkalush@gmail.com або вул.Євшана,9, м. Калуш, Івано-Франківська область.

Інші новини