19o

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про перспективи оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти в Калуській міській територіальній громаді

  • 2021.03.23 18:40
    • Громада
    • Освіта
  • 5961

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

про перспективи оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти в Калуській міській територіальній громаді

Відповідно до розпорядження міського голови від 23.02.2021 № 63-р «Про створення тимчасової комісії з питань оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти» тимчасовою комісією з питань оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти (далі – Комісія) проведено роботу зі збору та опрацювання інформації щодо функціонування закладів загальної середньої освіти Калуської міської ради.

Комісія здійснила ґрунтовний аналіз відомостей, які стосуються фінансування, мережі класів, кадрового складу педагогічних та непедагогічних працівників, тижневого навантаження педагогів за три попередні навчальні роки.

На основі аналізу, з урахуванням демографічних показників та можливостей автотранспортного сполучення розроблено пропозиції щодо розвитку спроможної освітньої мережі у Калуській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки.

Аналіз відомостей про учнів, середню наповнюваність класів, мережу закладів загальної середньої освіти, демографічні показники

У 2020-2021 навчальному році у 426 класах 23 закладів загальної середньої освіти навчається 9 671 учень. Середня кількість учнів в одному класі дає змогу визначити одиничну вартість навчання (освітні витрати на одного учня). Цей показник використовується при формуванні розміру освітньої субвенції.

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» максимальна кількість учнів у класі становить 30. Середня наповнюваність у закладах загальної середньої освіти Калуської міської територіальної громади становить 22,7. Найбільша наповнюваність класів у Калуському ліцеї ім. Дмитра Бахматюка (29,7), Калуській початковій школі №11 (27,8), Калуських ліцеях №№10, 2, 3 (27,3; 26,9; 26,7 відповідно). Найменша наповнюваність класів у Довга-Калуській початковій школі (7,3), Калуській гімназії №8 (10,7), Вістівській (11,3), Студінській (12,0), Сівка-Калуській (13,1) гімназіях, Ріп’янському ліцеї (13,2).

Аналіз мережі закладів загальної середньої освіти свідчить, що найнижча середня наповнюваність у 1-4 та 10-11 класах (відповідно 14,9 та 15,5).

У розрізі закладів загальної середньої освіти найнижча середня наповнюваність 1-4 класів у Довга-Калуській початковій школі (7,25), Ріп’янському ліцеї (7,86), Калуській гімназії №8 (8,50), Студінській (10,86), Вістівській (11), Сівка-Калуській (11,5) гімназіях.

Середня наповнюваність 10-11 класів є найнижчою у Ріп’янському (10,5) Пійлівському (10,5), Тужилівському (14) ліцеях.

Демографічні відомості свідчать про зменшення кількості майбутніх першокласників упродовж наступних шести років, що призведе до зменшення кількості класів в цілому та необхідності щорічного перерозподілу територій обслуговування між освітніми закладами.

Комісією проведено онлайн опитування дев’ятикласників ЗЗСО щодо запитів на здобуття профільної освіти. За результатами опитування в Калуській міській територіальній громаді у 2021-2022 навчальному році може бути сформовано 17 десятих класів із вивченням відповідних профільних предметів.

Аналіз відомостей про кадровий ресурс, його віковий та якісний склад

Комісією проаналізовано наявний кадровий ресурс, його віковий та якісний склад, відомості щодо оплати праці педагогів, яка регулюється відповідними кваліфікаційними категоріями, педагогічними званнями, тижневим навантаженням, рівнем освіти та досвідом роботи; простежено залежність зайнятості педагогічних працівників від кількості учнів, класів.

У закладах загальної середньої освіти працює 1 045 педагогів. Із них пенсійного віку – 175 (17%), передпенсійного (55-59 років) – 109 (10%).

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» норма педагогічного навантаження на одну тарифну ставку вчителя становить 18 годин на тиждень. Середнє навантаження вчителів ЗЗСО територіальної громади – 16 годин на тиждень. У дев’яти закладах воно є вищим, ніж середнє. Найнижче навантаження у Вістівській гімназії (11,9), Калуській гімназії №8 (13), Тужилівському (14,2), Ріп’янському (14,3) ліцеях.

Проведено порівняльний аналіз кількості ставок та фактичної кількості вчителів у ЗЗСО Калуської міської територіальної громади.

У всіх закладах загальної середньої освіти високо кваліфікований кадровий ресурс.

Суттєво переважають педагоги зі стажем роботи понад 20 років. У більшості закладів незначний відсоток молодих спеціалістів, а в Ріп’янському ліцеї, Копанківській, Сівка-Калуській гімназіях, Калуській гімназії №9 їх немає зовсім.

Найпоширенішим виміром ефективності використання педагогічних кадрів є кількість учнів на одну штатну одиницю посади вчителя.

Найменша кількість учнів на одного вчителя в Калуській гімназії №8, Вістівській гімназії, Ріп’янському ліцеї, Студінській, Сівка-Калуській гімназіях.

Ефективність залучення обслуговуючого персоналу визначається співвідношенням кількості учнів (класів) та кількості непедагогічних працівників у ЗЗСО.

Особливості фінансування закладів загальної середньої освіти

Фінансування ЗЗСО здійснюється за рахунок освітньої субвенції та коштів міського бюджету. Освітня субвенція спрямовується на заробітну плату педагогічних працівників та забезпечення інклюзивного навчання. З міського бюджету фінансуються: доплати, надбавки та премії педагогам; заробітна плата непедагогічних працівників; харчування учнів; оплата комунальних послуг; поповнення матеріально-технічної бази тощо.

Найбільші бюджетні видатки на одного учня у 2021 році є в таких закладах: Калуська гімназія №8, Вістівська, Сівка-Калуська гімназії, Ріп’янський ліцей.

Можливості створення у Калуській МТГ опорних закладів та їхніх філій

Прораховано 4 варіанти створення у Калуській МТГ опорних ЗЗСО та їхніх філій:

  • опорний заклад – Калуський ліцей №3,

філії – Студінська гімназія, Калуська гімназія №8;

  • опорний заклад – Калуський ліцей №5,

філії – Студінська гімназія, Калуська гімназія №8;

  • опорний заклад – Калуський ліцей №10,

філії – Мостищенська філія, Сівка-Калуська гімназія;

  • опорний заклад – Калуський ліцей №10,

філії – Мостищенська філія, Калуська гімназія №8.

Вартість підвезення учнів до опорного закладу найнижча у четвертому варіанті (опорний заклад – Калуський ліцей №10, філії – Мостищенська філія, Калуська гімназія №8).

На підставі проведених аналітичних досліджень напрацьовано Пропозиції щодо розвитку спроможної освітньої мережі в Калуській міській територіальній громаді на 2021-2024 року

 

Інші новини