11o

Юридичний відділ

Юридичний відділ виконавчого комітету міської ради (надалі - юридичний відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради і створений у межах затверджених радою структури і штатів для правового забезпечення діяльності міського голови, виконавчого комітету та міської ради.

 Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міським головою, виконавчим комітетом, відділами та управліннями виконавчого комітету, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, підготовка проектів нормативно – правових актів, що приймаються та видаються виконавчим комітетом, проведення експертизи таких актів.

Контакти

 • (03472) 7-96-37

 • urist.mvk@ukr.net

Графік роботи

 • Понеділок 8.00 - 17.15
 • Вівторок 8.00 - 17.15
 • Середа 8.00 - 17.15
 • Четвер 8.00 - 17.15
 • П'ятниця 8.00 - 16.00
 • Субота, неділя Вихідний
 • Обідня перерва 12.00 - 13.00

Інформація про діяльність

 • 1) перевіряти додержання законності в управліннях та відділах виконавчого комітету, на підприємствах комунальної власності міста та в їх структурних підрозділах;

  2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Калуської міської ради, виконавчого комітету, управлінь, відділів, підприємств комунальної власності міста, їх структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  3) інформувати міського голову, інших керівників у разі покладання на відділ виконання роботи, що не належить до функцій юридичного відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

  4) залучати за згодою керівника структурного підрозділу виконавчого комітету, управлінь, відділів, підприємств комунальної власності міста відповідних спеціалістів для підготовки, проведення експертизи проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;

  5) брати участь у засіданнях, нарадах, що проводяться у виконавчому комітеті, на підприємствах комунальної власності міста, у разі розгляду на них питань, щодо практики застосування законодавства та інших ділянок правової роботі;

  У разі невідповідності чинному законодавству проектів документів, які подаються на підпис міському голові чи його заступникам, працівники юридичного відділу, не візуючи проект таких документів, дають відповідний висновок з пропозиціями про законний порядок вирішення питань, що розглядаються;

  6) пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, розпоряджень, інших нормативних актів та документів є обов'язковими для  розгляду;

  7) покладення на юридичний відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються правової роботи не допускається.

 • Начальник юридичного відділу:

  1. Здійснює загальне керівництво роботою відділу;      

  2. Приймає участь у засіданнях комісій, до складу яких включений згідно рішень міської ради та виконкому;

  3. Проводить правову експертизу на відповідність чинному законодавству рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та візує їх;

  4. Надає консультації по підготовці договорів купівлі-продажу, оренди комунального майна територіальної громади;

  5. Постійно підвищує свій професійний рівень, оволодіває та дотримується у своїй роботі законодавчих та інших нормативно-правових актів України;

  6. Приймає участь у судових засіданнях у справах, що стосуються роботи Калуської міської ради, виконавчого комітету, міського голови;

  7. Бере участь у забезпеченні реалізації правової політики, займається розробленням проектів нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів, що передбачено положеннями про юридичний відділ, договорів (контрактів), розгляданні проектів нормативних актів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до його компетенції, здійснює підготовку проектів письмових висновків та зауважень до них;

  8. Проводить разом з іншими структурними підрозділами міської ради та виконавчого комітету роботу з перегляду прийнятих актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, підготовки пропозицій щодо внесення змін і доповнень або визнання їх такими, що втратили чинність;

  9. Бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження комунальної власності, соціального захисту працівників органу місцевого самоврядування, а також притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

  10. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності міської ради, виконавчого комітету, їх відділів у розробці пропозицій щодо вдосконалення їх діяльності. Надає довідки та консультації працівникам щодо чинного законодавства;

  11. Виконує також інші завдання та обов'язки відповідно до даного Положення.

 • Начальник відділу-юрист

  7-96-37

  Головний спеціаліст-юрист

  Корпан Юлія

   Сергіївна

  7-96-37

  Головний спеціаліст-юрист

  Перегіняк Наталія Володимирівна

  7-96-37

  Головний спеціаліст-юрист

  Заболотна Галина Василівна

  7-96-37