12o

Відділ організаційно-правової роботи ради

Відділ організаційно-правової роботи ради (далі – відділ) є виконавчим органом Калуської міської ради, що утворюється (ліквідовується) міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, секретарю міської ради.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами відповідних органів влади вищого рівня, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом Калуської міської ради, а також цим Положенням.

Контакти

 • 0508530744

 • kalush-rada@ukr.net

Графік роботи

 • Понеділок 8.00 - 17.15
 • Вівторок 8.00 - 17.15
 • Середа 8.00 - 17.15
 • Четвер 8.00 - 17.15
 • П'ятниця 8.00 - 16.00
 • Субота, неділя Вихідний
 • Обідня перерва 12.00 - 13.00

Інформація про діяльність

 • Відділ має право:

  3.1. Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

  3.2. Одержувати у межах наданих повноважень та встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ й організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  3.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

  3.4. Взаємодіяти під час виконання покладених на нього завдань з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

 • 4.1. Структура і чисельність працівників відділу затверджується міською радою за поданням міського голови.

  4.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Начальник відділу має заступника з питань правового забезпечення роботи ради – юриста. Вразі відсутності начальника відділу, його обов’язки виконує заступник.

  4.3.  Начальник відділу:

  4.3.1. Здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень відділу та несе персональну відповідальність за виконання накладених на відділ завдань.

  4.3.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання планів роботи відділу.

  4.3.3.  Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо структури з штатів відділу, складає посадові інструкції працівникам відділу, визначає завдання, аналізує результати і вживає заходів щодо підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

  4.3.4. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового  розпорядку.

  4.3.5. Готує матеріали для сесій міської ради, постійних комісій міської ради, нарад, семінарів, доводить і обґрунтовує позицію відділу з питань, що розглядаються. Розробляє проекти нормативно-правових актів, програм.

              4.3.6.Повертає на доопрацювання відділам, іншим структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради проекти рішень міської ради та інших документів, які надані з порушенням законодавства, Регламенту міської ради або вимог інструкцій з діловодства.

  4.4. Працівники відділу призначаються на посаду міським головою на конкурсній основі та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

   4.5. Діяльність відділу здійснюється за планом роботи, погодженим секретарем міської ради.           

   4.6. Відділ взаємодіє з відділами, управліннями, службами виконавчого комітету міської ради.

  4.7. Відділ зберігає й використовує печатки, штампи міської ради та відділу.

   4.8. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими  та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань роботи міської ради та служби в органах місцевого самоврядування.

 • Начальник відділу

  Мазур

   Людмила Миколаївна

  Заступник начальника відділу з правового забезпечення роботи ради

  Коцан

   Іван Асафатович

  Головний спеціаліст

  Семаньків

  Марія Михайлівна

  Оператор комп’ютерного набору

  Галій

   Любов Романівна

  Головний спеціаліст

  Накладюк

   Уляна Ярославівна