21o

Відділ координаційної роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій

 Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради (далі –  Відділ), утворений відповідно до статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підзвітний та підконтрольний міській раді, виконавчому комітету та міському голові.
  У своїй діяльності Відділ керується Конституцією, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі» та іншими законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, регламентами і рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими чинними нормативно-правовими актами.
  Відділ не має статусу юридичної особи.
  Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, виконавчими органами міської ради.

Контакти

 • (03472) 7-96-35

Графік роботи

 • Понеділок 08.00 - 17.15
 • Вівторок 08.00 - 17.15
 • Середа 08.00 - 17.15
 • Четвер 08.00 - 17.15
 • П'ятниця 08.00 - 16.00
 • Субота, неділя Вихідний
 • Обідня перерва 12.00 - 13.00

Документи

Інформація про діяльність

 • 2.1. Організаційно-методична та координаційна робота для виконання старостами повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  2.2. Організаційно-методичний супровід громадських слухань, місцевих референдумів, консультативних опитувань тощо, які відбуваються у старостинських округах.
  2.3. Організаційне забезпечення співробітництва з представництвами різних асоціацій органів місцевого самоврядування України, членство в яких має Калуська міська територіальна громада, щодо розвитку сільських територій.
  2.4.Забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних закупівель, здійснення організаційних заходів щодо публічних закупівель у відповідності до вимог чинного законодавства України та інших нормативних актів України з цього питання, а також відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету.
  2.5. Забезпечення реалізації державної політики з питань інформатизації, впровадження інформаційних технологій у процеси управління у різних сферах життя громади та забезпечення сталого функціонування.
  2.6. Формування в громаді єдиної політики у сфері інформатизації.
  2.7. Забезпечення надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій, контролю за станом роботи комп’ютерної техніки у виконавчих органах міської ради.

 • Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
  3.1.Забезпечує ефективну взаємодію зі старостами, узагальнює інформацію про роботу старост, формує пропозиції щодо покращення їхньої діяльності.
  3.2. Координує виконанням старостами сіл повноважень, визначених законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  3.3. Узагальнює пропозиції щодо вирішення проблемних питань сільських територій, розробляє цільові програми їх розвитку.
  3.4.  Здійснює організаційний супровід міського голови та його заступників під час проведення нарад щодо життєдіяльності сіл громади, оформляє протокольні доручення за результатами таких нарад, інформує керівника про їх виконання.
  3.5. Проводить за дорученням міського голови, заступника міського голови аналіз проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови, наказів керівників виконавчих органів, структурних підрозділів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання на території старостинських округів.
  3.6. Аналізує стан і тенденції розвитку у сфері публічних закупівель.
  3.7. Здійснює на підставі пропозицій відділів підготовку та затвердження річного плану закупівель виконавчого комітету, а також у разі потреби готує проекти щодо змін та доповнень до річного плану закупівель протягом бюджетного року.

  1. Забезпечує відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів з питань закупівель оприлюднення інформації щодо закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються виконавчим комітетом міської ради.
  2. Здійснює підготовку, організацію та участь у проведенні процедур закупівель, в тому числі спрощених, на закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб міської ради та її виконавчого комітету, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
  3. Забезпечує функціонування та розвиток електронних інформаційних ресурсів міської ради (офіційного веб-сайту міської ради, інформаційно-довідкових терміналів).
  4. Здійснює навчання основам роботи з електронною поштою, з офіційним веб-сайтом відповідальних осіб за розміщення інформації на офіційних електронних ресурсах міської ради (офіційний веб-сайт, інформаційно-довідкові термінали) у виконавчих органах міської ради.
  5. Здійснює організаційно-технічне управління системою електронного обліку та обігу документів в міській раді.
  6. Розробляє і впроваджує міську програму інформатизації, координує узгодженість між користувачами у форматах даних.
  7. Здійснює розгалуження та адміністрування комп’ютерної мережі інформаційних ресурсів міської ради з наступним поширенням дій на комунальні підприємства, партнерські установи.
  8. Здійснює експертне забезпечення використання комп’ютерного обладнання та дефектацію комп’ютерної оргтехніки, що вийшла з ладу, дрібні ремонти, забезпечує ремонти силами спеціалізованих організацій.
  9. Сприяє виконавчим органам міської ради щодо збирання та поширення ними інформації через комп’ютерні засоби інформування.
  10. Розробляє та впроваджує у виконавчих органах міської ради нові методи менеджменту та організації праці за допомогою інформаційних технологій для досягнення цілей у напрямах, визначених пріоритетними до розвитку.
  11. Забезпечує впровадження, навчання та використання геоінформаційних технологій (технологій створення та ведення кадастрів) в міській раді.
  12. Вносить керівництву пропозиції щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення та організації роботи виконавчих органів міської ради за допомогою нових комп’ютерних технологій.
  13. Забезпечує зберігання документів Відділу протягом встановленого законодавством терміну.
  14. Розробляє проекти рішень виконавчого комітету та міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Відділу.
  15. Розглядає звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Відділу.
  16. Виконує інші функції відповідно до завдань Відділу.
 • Начальник відділу

  Табачук Наталія Титівна

  (03472) 7-96-35

  Головний спеціаліст

  Мостова

  Наталія Олегівна

  (03472) 7-96-35

  Головний спеціаліст

  Фірич

  Сергій Володимирович

  (03472) 7-96-35