21o

Відділ кадрової роботи і нагород

Відділ кадрової роботи і нагород виконавчого комітету Калуської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Калуської міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, виконавчому комітету та міському голові.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради, рішеннями Калуської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також  Положенням.

Контакти

 • (03472) 7-96-34

 • kadrykmvk@ukr.net

Графік роботи

 • Понеділок 8.00 - 17.15
 • Вівторок 8.00 - 17.15
 • Середа 8.00 - 17.15
 • Четвер 8.00 - 17.15
 • П'ятниця 8.00-16.00
 • Субота, неділя Вихідний
 • Обідня перерва 12.00-13.00

Інформація про діяльність

 • 2.1. Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування, з питань кадрової роботи у Калуській міській раді, а також нагородження та відзначення державними нагородами мешканців Калуської міської об’єднаної територіальної громади.

  2.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, в основу якого покладено принципи демократичного добору і просування по службі посадових осіб за їх діловими якостями та професійною компетентністю.

  2.3. Забезпечення безперервного навчання працівників, заохочення їх до службової кар’єри.

  2.4. Документальне оформлення вступу на службу в органи місцевого самоврядування, проходження служби та припинення трудових відносин.

  2.5. Здійснення координації підрозділів кадрової служби виконавчих органів Калуської міської ради.

 • 5.1. Відділ має право:

  5.1.1. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування у Калуській міській раді.

  5.1.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб, що працюють у виконавчих органах міської ради документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

  5.1.3. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться у виконавчих органах міської ради, скликати наради з питань, які віднесено до компетенції відділу.

  5.1.4. Вносити пропозиції міському голові з питань вдосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

  5.1.5. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування документи, інформаційні матеріали та пояснення, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  5.1.6. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

  5.2. Під час реалізації повноважень, відділ взаємодіє з:

  - виконавчими органами міської ради та їх структурними підрозділами;

  - постійними комісіями міської ради і депутатами міської ради;

  - комунальними підприємствами, установами та організаціями;

  - відповідними підрозділами місцевих органів державної виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування;

  - об’єднаннями громадян, громадянами.

  5.3. Відділ має свою печатку.

 • Начальник

  Сербінська

  Христина Миколаївна

  7-96-34

  Головний спеціаліст

  Мельник

  Анна Мартинівна

  7-96-34