18o

КП “Ритуальна служба”

КП “Ритуальна служба” (далі - Підприємство) утворене Калуською міською радою ідентифікаційний код 33578261 відповідно до рішення від 04.07.2006 року № 52 (друга сесія п’ятого демократичного скликання), шляхом заснування нового підприємства на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Калуш.

Підприємство входить до сфери управління Калуської міської ради (надалі -Засновник), яка є представником Власника - територіальної громади міста Калуша і безпосередньо підпорядковане виконавчому комітету Калуської міської ради та підзвітне управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про похоронну справу“, іншими законами України та постановами кабінету міністрів України які регулюють даний вид діяльності.

Контакти

 • +380 (95) 026 19 66

 • hbnefk@ukr.net

Графік роботи

 • Понеділок 8.00 - 17.00
 • Вівторок 8.00 - 17.00
 • Середа 8.00 - 17.00
 • Четвер 8.00 - 17.00
 • П'ятниця 8.00 - 17.00
 • Субота, неділя Вихідний
 • Обідня перерва 12.00 - 12.45

Інформація про діяльність

 • 3.1 Підприємство створене з метою надання ритуальних та побутових послуг, іншої діяльності відповідно до Статуту, для задоволення суспільних та особистих потреб населення, підприємств, установ, організацій та інших господарюючих суб’єктів, досягнення економічних, соціальних результатів та одержання прибутку, шляхом систематичного здійснення господарської (підприємницької) діяльності.

  3.2 Предметом діяльності Підприємства є :

  • укладання договорів-замовлень на організацію та проведення поховання.
  • організація поховання померлих згідно договорів-замовлень.
  • забезпечення функціонування місць поховання, відповідно Законодавства України про поховання та похоронну справу.
  • здійснення торгівельних операцій по реалізації власних та придбання атрибутів і супутніх товарів;
  • надання транспортних послуг (ритуальних, пасажирських та вантажних перевезень );
  • виконання художньо-декоративних та оздоблювальних робіт;
  • гуртова та роздрібна торгівля товарами широкого вжитку;
  • здійснення діяльності пов’язаної з придбанням та реалізацією матеріальних ресурсів, транспортних засобів і запасних частин до них, автомобільних шин та іншого технічного обладнання;
  • виробництво продукції виробничо – технічного призначення і товарів народного споживання;
  • надання інформаційних, комерційних, транспортних та інших платних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та населенню;
  • надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном;
  • надання ландшафтних послуг, садіння, догляд і обслуговування озеленених територій, цвинтарів;
  • управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
  • забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей або на договірній основі).
  • інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

  3.3 Окремі види діяльності здійснюються за умовами наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензію, патенту, свідоцтво тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідного до чинного законодавства.

  3.4 Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності за погодженням із Засновником.

 • 8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток (дохід).

  8.2. Розмір чистого прибутку, який залишається Підприємству після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків, передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, визначається Засновником при прийнятті міського бюджету. Порядок використання цих коштів визначається Засновником.

  8.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю: фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний фонд, інші фонди.

  8.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахованих від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти Фонду перераховуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки Фонду визначаються кошторисом.

  8.3.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Підприємства. Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з чинним законодавством та колективним договором . Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші умови) визначаються Контрактом.

  8.3.4. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 25 відсотків від розміру статутного фонду Підприємства і призначається для покриття витрат, які пов'язані з відрахуванням збитків та не запланованих витрат. Резервний фонд Підприємства збільшується шляхом відрахування від прибутку підприємства 5 відсотків.

  8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), організаційні відрахування, кошти отримані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, установ, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

  8.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

  8.6.Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, згідно з чинним законодавством України.

  8.7.Питання соціального розвитку включаючи покращення умов праці, життя та здоров'я членів трудового колективу та їх сімей вирішуються згідно колективного договору.

  8.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством.

Додаткова інформація

 • Години роботи:
  08:00 - 20:00 (в нічний період по телефону 0994404710)

  Телефони:

  Прийом замовлень: +380 (95) 026 19 66

  Директор Коваль Олександр Михайлович

  +380(99)440 47 10

  Гол. Бухгалтер – Курпіта Оксана Іванівна

  Відповідальний за ведення діловодства  – Пеляк Оксана Богданівна 

  е-mail: hbnefk@ukr.net     

  Розпорядок роботи по КП"Ритуальна служба" 

  для працівників адміністративно-управлінського апарату

  - початок роботи – 8.00 год.

  - перерва для відпочинку та харчування – з 12.00 год. до 12.45 год.

  - закінчення роботи – о 17.00 год.

  - субота та неділя –вихідні дні

  Розпорядок роботи КП "Ритуальна служба" 

  для приймальника замовлень та робітника ритуальних послуг

  режим роботи згідно графіка

  - початок роботи – 8.00год.

  - перерва для відпочинку та харчування – з 13.00 год. до 13.45 год.

  - закінчення роботи – о 20.00 год.

  - без вихідних

 • Директор

  Коваль Олександр Михайлович

  +380(99)440 47 10

  Головний бухгалтер

  Курпіта Оксана Іванівна

   

  Відповідальний за ведення діловодства 

  Пеляк Оксана Богданівна