19o

КП "МІЦ"

Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" Калуської міської ради Івано-Франківської області є комунальним підприємством,надалі Підприємство, створене Ка­луською міською радою відповідно до рішення № 110 від 18.09.2006 р. та засноване на влас­нос­ті територіальної громади м. Калуш, інтереси якої виражає Калуська міська рада,надалі Власник.

Засновником Підприємства є Калуська міська рада.

З моменту державної реєстрації Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, що обліковується на самостійному балансі, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп, а також товарний знак та інші притаманні юридичній особі реквізити.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Контакти

Графік роботи

 • Понеділок 8.00 - 17.15
 • Вівторок 8.00 - 17.15
 • Середа 8.00 - 17.15
 • Четвер 8.00 - 17.15
 • П'ятниця 8.00 - 16.00
 • Субота, неділя Вихідний
 • Обідня перерва 12.00-13.00

Інформація про діяльність

 • 4.1. Права Підприємства:

  4.1.1. Планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до рішень Власника, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

  4.1.2. Реалізовувати свої послуги, продукцію, залишки від виробництва за цінами, що фор­му­ють­ся відповідно до умов існуючого попиту, а у випадках, передбачених чинним законо­давством України – за фіксованими державними та прийнятими виконкомом Калуської міської ради цінами і тарифами.

  4.1.3. За погодженням з Власником створювати підпорядковані філії, підрозділи, відділення з правом відкриття поточних рахунків.

  4.1.4. Укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем в судах.

  4.2. Обов’язки Підприємства:

  4.2.1. Забезпечувати надання якісних послуг.

  4.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків та відрахувань відповідно до чинного законодавства України.

  4.2.3. Здійснювати своєчасне матеріально-технічне забезпечення засобів виробництва.

  4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

  4.2.5. Складати річні фінансові плани і звітувати щодо їх виконання.

  4.2.6. Здійснювати бухгалтерський і податковий облік та складати установлену звітність відповідно до чинного законодавства України. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

 • 6.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Власника покладаються в основу діяльності Підприємства.

  6.2. До виключної компетенції Власника Підприємства відносяться:

  - визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

  - створення корпоративних та спільних підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями;

  - створення, реорганізація та ліквідації, філій та представництв та затвердження Положень про них;

  - створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

  - встановлення розміру, форми та порядку внесення Власником додаткових внесків;

  - надання Підприємству позики у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства.

  - встановлювати Підприємству норматив відрахування частини прибутку на користь Власника;

  6.3. Виконавчий комітет міської ради має право:

  - отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;

  - знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності, та іншими документами;

  - надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;

  - контролювати здійснення покладених Власником на Підприємство завдань.

  6.4. Виконавчий комітет міської ради приймає на себе такі зобов'язання:

  - дотримуватися установчих документів Підприємства;

  - виконувати прийняті на себе зобов'язання у відношенні до Підприємства;

  - сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності;

  - не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.

  6.5. Виконавчий комітет міської ради може прийняти рішення про передачу частини його повноважень до компетенції директора Підприємства.