19o

КП «Калуське підприємство автобусних станцій»

Комунальне підприємство «Калуське підприємство автобусних станцій» (надалі - Підприємство) є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Калуської міської ради від 25.03.2021 року № 334.

Засновником підприємства є Калуська міська рада (надалі - Засновник). Власником Підприємства є Калуська міська територіальна громада в собі Калуської міської ради. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Калуській міській раді, її виконавчому комітету, міському голові.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Калуської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

 Найменування Підприємства:

Повне найменування: Комунальне підприємство «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради.

Скорочене найменування: КП «Калуське підприємство автобусних станцій».

Місцезнаходження Підприємства: 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Івана Франка, 1.

Мета і предмет діяльності Підприємства

   Підприємство створене з метою забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом, підвищення якості транспортних послуг, забезпечення належного та ефективного функціонування міського транспорту загального користування та створення сприятливих умов для його розвитку, а також здійснення іншої господарської діяльності.

  Предметом діяльності Підприємства є :

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»;

- управління процесом перевезень пасажирів транспортом юридичних та фізичних осіб усіх форм власності (перевезення вантажів; транспортне обслуговування; послуги зв'язку; ремонт та обслуговування автотранспорту; комунально-житлові).

- прийом та відправлення автобусів.

- організація реалізація квитків, посередня, поточна.

- формування та удосконалення маршрутної мережі приміського, міжміського та міжнародного сполучення, організація руху автобусів в приміському, міжміському та міжнародному сполученні.

- централізоване управління автобусними станціями територіальної громади, координація дій при здійсненні перевезень пасажирів та їх багажу з підприємствами інших областей та держав.

- організація відпочинку і дозвілля пасажирів, водіїв та населення, організація та функціонування площадок посадки і висадки пасажирів в автобуси.

- організація парковок, стоянок та відстою (тимчасового, постійного) автотранспорту та пунктів харчування.

- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів; побутові послуги;

- здійснення функцій забудовника, замовника, підрядника будівництва, реконструкції, ремонту інженерних мереж, систем і споруд, призначених для забезпечення сталої роботи транспортної сфери; будівництво інших споруд; інші спеціалізовані будівельні та будівельно-монтажні роботи. Забудова земельних ділянок.

- представницькі, агентські та посередницькі послуги; ремонтні та реставраційні роботи;

- здавання в оренду нерухомого майна в передбаченому законом порядку;

- здійснення зовнішньоекономічних експортно-імпортних операцій в межах статутної діяльності;

- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

   Підприємство може здійснювати інші види діяльності згідно з діючим законодавством. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Підприємством за наявності відповідних дозволів (ліцензій).

Контакти

  • 77300, Калуш, вул.Івана Франка, 1

  • 0993228687

Графік роботи