11o

КП "Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро"

Комунальне підприємство «Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро Калуської міської ради» (далі - Підприємство) створене в результаті реорганізації Госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро шляхом перетворення та є правонаступником всіх його прав і обов’язків.
Комунальне підприємство “Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро Калуської міської ради” - є унітарним комунальним підприємством, яке засноване Калуською міською радою (далі - Засновник).

В своїй діяльності Підприємство підпорядковане Калуській міській раді, підзвітне та підконтрольне виконавчому комітету міської ради.
Повна назва Підприємства: «Комунальне підприємство „ Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро Калуської міської ради» .
Скорочена назва Підприємства: - КП „Госппроектархбюро КМР”

Контакти

 • (050) 17-88-556

 • kracne25@ukr.net

Графік роботи

 • Понеділок 8.00 - 17.15
 • Вівторок 8.00 - 17.15
 • Середа 8.00 - 17.15
 • Четвер 8.00 - 17.15
 • П'ятниця 8.00-16.00
 • Субота, неділя Вихідний
 • Обідня перерва 12.00-13.00

Інформація про діяльність

 • 5.1. Права Підприємства.
  5.1.1 Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку.
  5.1.2. Підприємство здійснює господарську діяльність та надає послуги за розцінками, які визначаються згідно з ДБН Д.1.1-7-2000 „Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України”.
  5.1.3. Встановлювати напрямки використання фонду матеріального стимулювання , порядок преміювання працівників;
  5.1.4. Скликати і проводити технічні наради з питань, що відносяться до компетенції комунального підприємства ;
  5.1.5. Вводити доплати за суміщення посад, розширення зон обслуговування або збільшення об’єму виконуваних робіт, виконання термінової та особливої
  роботи на термін її проведення ;
  5.1.6. Створювати тимчасові авторські колективи проектантів із залученням до роботи в них на договірній основі архітекторів та інших спеціалістів проектних та
  наукових організацій.
  5.1.7. Приймати рішення, видавати накази, вказівки в межах своєї компетенції.
  5.2. Обов’язки підприємства.
  5.2.1. Підприємство:
  - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
  - придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
  - створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
  - здійснює підбір кадрів, вживає заходи для вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи
  Підприємства, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства