15o

Фінансове управління

Фінансове управління Калуської міської ради (далі – управління) утворюється Калуською міською радою та є її виконавчим органом.  управління є підзвітним та підконтрольним Калуській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Калуської міської ради та міському голові м.Калуша, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади –  Головному фінансовому управлінню обласної державної  адміністрації в порядку, встановленому законом.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, наказами начальника Головного фінансового управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, прийнятими у межах його компетенції, а також цим Положенням.

Контакти

 • 77300, м.Калуш, вул.

 • (03472) 6-65-73

 • finupravlin_kalush@ukr.net

Графік роботи

 • Понеділок 8.00 - 17.15
 • Вівторок 8.00 - 17.15
 • Середа 8.00 - 17.15
 • Четвер 8.00 - 17.15
 • П'ятниця 8.00 - 16.00
 • Обідня перерва 12.00 - 13.00

Інформація про діяльність

 • 2.1. Управління очолює начальник.

  2.2. На період відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління або інша особа згідно з розпорядженням міського голови.

  2.3. Начальник, заступник начальника та інші посадові посадові особи управління призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.

  2.4.  Положення про відділи, які входять до складу управління, затверджуються міським головою.

  2.5. Начальник управління:

  - здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів та працівників управління;

  - видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

  - розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;

  - затверджує розпис міського бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

  - забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

  - має право за рішенням Калуської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

  - забезпечує особистий прийом громадян та розгляд їх письмових звернень.

  2.6. Положення про управління затверджується Калуською міською радою. Посадова інструкція начальника управління погоджується заступником міського голови, який координує діяльність управління, та затверджується міським головою м.Калуша, а посадові інструкції працівників управління затверджуються начальником управління.

 • 1) в установленому законодавством порядку одержувати від інших управлінь та відділів міської ради,  підприємств, установ та організацій, фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

  2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції застосовувати до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів заходи впливу за порушення бюджетного законодавства відповідно до статей 117 та 118 Бюджетного кодексу України;

  3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 • Займана посада

  Прізвище, ім'я, по батькові

  Телефон стаціонарний

  Начальник фінансового управління

  Поташник

  Леся Василівна

  6-65-73

  Заступник начальника – начальник бюджетного відділу

  Семаньків

  Оксана Василівна

  6-54-06

  Головний бухгалтер

  Павлишин

  Оксана Стефанівна

  6-54-07

  (тел./факс)

  Начальник відділу доходів та інформаційно-господарського забезпечення

  Чепіль

  Тетяна Сергіївна

   6-54-05

  Головний спеціаліст бюджетного відділу

  Яремин

  Лілія Володимирівна

  6-53-04

  Головний спеціаліст бюджетного відділу

  Олексин

  Любов Романівна

  6-53-04

  Головний спеціаліст бюджетного відділу

  Драган

  Мар’яна Ігорівна

  6-53-04

  Головний спеціаліст бюджетного відділу

  Пасічник

  Лідія Іванівна

  6-54-02

  Головний спеціаліст бюджетного відділу

  Коваль

  Галина Ярославівна

  6-54-02

  Головний спеціаліст відділу доходів та інформаційно-господарського забезпечення

  Марущак

  Ігор Петрович

  6-54-05