18o

Прийомна сім'я

Прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, уражені ВІЛ-інфекцією, можуть влаштовуватися для виховання та спільного проживання у прийомній сім'ї за наявності відповідних висновків органів опіки та піклування і закладів охорони здоров'я, а їх загальна кількість не повинна перевищувати чотирьох осіб.

Прийомні батьки - подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийомні діти - діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані до прийомної сім'ї.

Прийомні діти влаштовуються в сім'ю до досягнення вісімнадцятирічного віку або до закінчення навчання у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку.

За прийомними дітьми зберігаються пільги і державні гарантії, передбачені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Створення прийомної сім’ї

Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в
обов'язковому порядку мають пройти навчання, організоване
регіональними центрами соціальних служб із залученням спеціалістів
з питань психології, педагогіки, медицини тощо, за програмою,
затвердженою Мінсоцполітики.

  Кандидати  у  прийомні  батьки  подають  до органу, який
утворює прийомну сім’ю, такі документи:

 • заяву кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної
  сім’ї із зазначенням інформації про наявність або відсутність
  кредитних зобов’язань;
 • копію документів, що посвідчують особу кандидатів у прийомні
  батьки;
 • довідку про реєстрацію місця проживання особи (для кандидатів
  у прийомні батьки та членів сім’ї, які проживають з ними на
  спільній житловій площі);
 • копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);
 • висновок про стан здоров’я заявника за формою згідно з
  додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 № 866, - для заявників та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі;
 • довідку про доходи потенційної прийомної сім’ї за останні шість місяців або довідку про подану декларацію про майновий стан і  доходи  (про  сплату  податку  на  доходи  фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку);
 • довідку про наявність або відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;
 • довідку про наявність або відсутність судимості, видану територіальним органом з надання сервісних послуг МВС за місцемпроживання заявника (для кожного заявника та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі);
 • копію документа, що підтверджує право власності на житло кандидатів у прийомні батьки;
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім’ї, засвідчену нотаріально або написанувласноручнов присутності посадової особи, яка приймає документи, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить 12 місяців з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

Рішення про утворення прийомної сім'ї приймається виконавчим органом міської ради на підставі заяви сім'ї або окремої особи, які виявили бажання утворити прийомну сім'ю, за поданням відповідного висновку служби у справах дітей про можливість утворення прийомної сім'ї з урахуванням рекомендації центру соціальних служб за результатами проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зазначена сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, обов'язково інформуються про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та спільне проживання.Орган, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї, несе відповідальність за її функціонування відповідно до законодавства.

На підставі рішення про утворення прийомної сім'ї між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім'ї на виховання та спільне проживання.Контроль за виконанням договору, а також за умовами проживання, виховання прийомних дітей здійснює служба у справах дітей міської ради.

Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їхнім інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками та за участю центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Матеріальне забезпечення прийомної сім’ї

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у прийомних сім’ях, грошового забезпечення прийомним батькам, а також сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за прийомних батьків здійснюється за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету Мінсоцполітики за відповідною програмою, згідно з Порядком
призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошовогозабезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня
2019 р. № 552.

Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

У разі, коли дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, інші державні допомоги, розмір допомоги визначається як різниця між 2,5 прожитковими мінімумами та розміром інших виплат.

Розмір грошового забезпечення прийомним батькам встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Кошти, що виділяються на утримання дітей у прийомній сім'ї, перераховуються на особистий рахунок одного з прийомних батьків та батьків - вихователів, відкритий в установі банку за місцем проживання прийомної сім'ї та використовується за цільовим призначенням на утримання, навчання та розвиток дітей.

 

Постанова КМУ від 26.04.2002 р. N 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»