12o

Опіка та піклування

ЩО таке опіка/піклування ?

Встановлення опіки та піклування – влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають переважно, у сімейних, родинних відносинах з цими дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа.

При призначенні опікуна, піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

Не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, особа, позбавлена батьківських прав, а також особа, інтереси якої суперечать інтересам дитини (ст. 244 Сімейного кодексу України). 

ЯК призначається опіка?

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання такі документи:

   • Заява від потенційного опікуна, піклувальника про бажання взяти дитину під опіку, піклування.

   • Згода другого з подружжя, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально.

   • Копія документа, що посвідчує особу (паспорт, ідентиф. код. );

   • Копія документа, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ID картка, закордонний паспорт) (за наявності);

   • Довідка про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік.

   • Копія свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

   • Висновок про стан здоров’я кожного з подружжя, складений за формою згідно з додатком 5;

   • Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного з подружжя, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;

   • Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

   • Документ, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) заявника та членів його сім’ї, які проживають з ним на спільній житловій площі.

    • Довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявником;

  • Письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, або написана власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), підпису посадової особи та дати;

   Служба у справах дітей проводить з кандидатом співбесіду та відвідує його за місцем проживання. За результатами відвідування помешкання службою у справах дітей оформлюється акт обстеження умов проживання кандидата.

Переважне право серед кількох осіб, які бажають стати опікунами чи піклувальниками щодо однієї й тієї самої дитини, надається:

 • її родичам незалежно від місця їх проживання;
 • особам, у сім’ї яких проживає дитина на момент, коли виникають підстави для встановлення над нею опіки або піклування.

ПРАВА  дитини,  над  якою  встановлено опіку або піклування

Під час визначення форми влаштування в інтересах дитини мають бути враховані обставини,  за  яких  дитина втратила  батьківське піклування,  її життєвий шлях, родинні зв'язки, наявність братів і сестер,  контакти із соціальним оточенням,  стан здоров'я, освіта, інші потреби.

Рідні  брати  і  сестри не можуть бути роз'єднані під час влаштування

Дитина, над якою встановлено опіку  або  піклування,  має право:

 • на  проживання  в  сім'ї  опікуна  або  піклувальника,  на
 • піклування з його боку;
 • на забезпечення їй умов для всебічного  розвитку,  освіти,
 • виховання і на повагу до її людської гідності;
 • на  збереження  права  користування  житлом,  у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування.
 • на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.

ПРАВА опікуна/піклувальника

 • самостійно визначати  способи  виховання  з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;
 • вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;
 • давати згоду на усиновлення підопічного;
 • самостійно здійснювати витрати,  необхідні  для  задоволення потреб підопічного,  за рахунок  призначеної  державної  допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;
 • представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і закладах.

Опікун, піклувальник зобов'язаний: 

 • виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування;
 • забезпечувати проходження підопічним медичного огляду 2 рази на рік;
 • створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти; 
 • вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного; 
 • своєчасно переоформлювати виплати на підопічного;
 • щороку звітувати про виконання обов’язків опікуна, піклувальника. 

Контроль за умовами утримання, виховання,  навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування, дотриманням прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та цільовим використанням державної соціальної допомоги на дітей, над якими  встановлено опіку чи піклування здійснює служба у справах дітей.

Додаткову інформацію щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян Ви можете отримати, звернувшись до служби у справах дітей Калуської міської ради за адресою: вул. С. Бандери, 18 (3-й поверх), м. Калуш, індекс 77301, тел. (03472) 6 62 53, e-mail: ssdkmr@ukr.net.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"