10o

Опіка та піклування

ЩО таке опіка/піклування ?

Встановлення опіки та піклування – влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають переважно, у сімейних, родинних відносинах з цими дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа.

При призначенні опікуна, піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

Не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, особа, позбавлена батьківських прав, а також особа, інтереси якої суперечать інтересам дитини (ст. 244 Сімейного кодексу України). 

ЯК призначається опіка?

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання такі документи:

 • заяву;
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних (окрім родичів дитини, які мають намір взяти її під опіку, піклування);  
 • копію паспорта;
 • висновок про стан здоров’я;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявником;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості,  видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з заявником, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів.  

Служба у справах дітей проводить з кандидатом співбесіду та відвідує його за місцем проживання. За результатами відвідування помешкання службою у справах дітей оформлюється акт обстеження умов проживання кандидата.

Переважне право серед кількох осіб, які бажають стати опікунами чи піклувальниками щодо однієї й тієї самої дитини, надається:

 • її родичам незалежно від місця їх проживання;
 • особам, у сім’ї яких проживає дитина на момент, коли виникають підстави для встановлення над нею опіки або піклування.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, становить два прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Важливо! Допомога призначається з місяця в якому була подана заява з необхідними документами,та виплачується щомісяця до досягнення дитиною 18-річного віку.

ПРАВА  дитини,  над  якою  встановлено опіку або піклування

Під час визначення форми влаштування в інтересах дитини мають бути враховані обставини,  за  яких  дитина втратила  батьківське піклування,  її життєвий шлях, родинні зв'язки, наявність братів і сестер,  контакти із соціальним оточенням,  стан здоров'я, освіта, інші потреби.

Рідні  брати  і  сестри не можуть бути роз'єднані під час влаштування

Дитина, над якою встановлено опіку  або  піклування,  має право:

 • на  проживання  в  сім'ї  опікуна  або  піклувальника,  на
 • піклування з його боку;
 • на забезпечення їй умов для всебічного  розвитку,  освіти,
 • виховання і на повагу до її людської гідності;
 • на  збереження  права  користування  житлом,  у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування.
 • на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.

ПРАВА опікуна/піклувальника

 • самостійно визначати  способи  виховання  з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;
 • вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;
 • давати згоду на усиновлення підопічного;
 • самостійно здійснювати витрати,  необхідні  для  задоволення потреб підопічного,  за рахунок  призначеної  державної  допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;
 • представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і закладах.

Опікун, піклувальник зобов'язаний: 

 • виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування;
 • забезпечувати проходження підопічним медичного огляду 2 рази на рік;
 • створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти; 
 • вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного; 
 • своєчасно переоформлювати виплати на підопічного;
 • щороку звітувати про виконання обов’язків опікуна, піклувальника. 

Контроль за умовами утримання, виховання,  навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування, дотриманням прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та цільовим використанням державної соціальної допомоги на дітей, над якими  встановлено опіку чи піклування здійснює служба у справах дітей.

Додаткову інформацію щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян Ви можете отримати, звернувшись до служби у справах дітей Калуської міської ради за адресою: вул. С. Бандери, 18 (3-й поверх), м. Калуш, індекс 77301, тел. (03472) 6 62 53, e-mail: ssdkmr@ukr.net.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"