18o

Дитячий будинок сімейного типу

Метою створення дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Батьки-вихователі - особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - вихованці).

Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

Не допускається одночасне застосування різних форм влаштування до дитячого будинку сімейного типу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, крім випадків, коли батьки-вихователі перебувають з підопічним у сімейних чи родинних відносинах.

Створення дитячого будинку сімейного типу

Кандидати у батьки-вихователі подають до органу, який приймає  рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, такі документи:

-  заяву  кандидатів у батьки-вихователі про створення дитячого будинку сімейного типу із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань;

-довідку про наявність або відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;

- довідку про реєстрацію місця проживання особи (для кандидатів у  батьки-вихователі та  членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі);

-  копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);

- довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- копії   документів, що посвідчують особу  кандидатів  у батьки-вихователі;

- довідку про доходи за останні шість місяців або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на  доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку);

- висновок про стан здоров’я заявника за формою  згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня2008  р.  №  866  "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дітей", - для заявників та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі;

- довідку про наявність або відсутність судимості, видану територіальним  органом з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника (для  кожного  заявника та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі); копію документа, що підтверджує право власності на житло (у разі створення дитячого будинку сімейного типу на власній житловій площі кандидатів у батьки-вихователі) або договору оренди (у разі створення дитячого будинку сімейного типу на орендованій житловій площі);

- письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом  із  кандидатами у батьки-вихователі, на створення дитячого будинку сімейного   типу, якщо кандидати у батьки-вихователі вирішили його створити  на  власній  житловій площі, засвідчену нотаріально або написану  власноручно  в  присутності посадової особи, яка приймає документи, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та дати. Дитячий будинок сімейного типу може бути створений на власній житловій площі кандидатів у батьки-вихователі або орендованій житловій площі (за умови укладення договору оренди не менше ніж на п’ять років та нотаріального посвідчення такого договору) за
наявності відповідних санітарно-гігієнічних і побутових умов (необхідної житлової площі, житлового приміщення у належному стані (в тому числі санітарному), необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів  тривалого вжитку,  умов для проживання, виховання та розвитку дитини).

Рішення про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу приймається виконавчим органом міської ради на підставі заяви подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, що виявили бажання створити такий будинок, та поданого службою у справах дітей відповідного висновку про наявність умов для його створення з урахуванням рекомендації центру соціальних служб за результатами проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Служба у справах дітей обов’язково інформує таких осіб про стан здоров’я, фізичний і розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та для спільного проживання.

Контроль за умовами утримання, виховання, навчання вихованців здійснює служба у справах дітей міської ради за місцем проживання сім’ї шляхом її відвідування. Періодичність відвідувань установлюється окремим графіком. Відвідування проводяться не рідше ніж один раз на рік, крім першого відвідування, яке проводиться через три місяці після влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу.

Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може заподіяти шкоду їх життю, здоров’ю та моральному вихованню. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з батьками-вихователями та за участю соціальних працівників або фахівців із соціальної роботи, які здійснюють соціальне супроводження сімей.

Матеріальне забезпечення дитячого будинку сімейного типу

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках   сімейного типу, грошового забезпечення батькам-вихователям, а також   сплата   єдиного  внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування за батьків-вихователів здійснюються за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету Мінсоцполітики за відповідною програмою, згідно з  Порядком  призначення  і  виплати державної соціальної   допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   грошового  забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за  надання соціальних послуг  у  дитячих  будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом  "гроші ходять за дитиною", затвердженим постановою  Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 552.

Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

У разі, коли дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, інші державні допомоги, розмір допомоги визначається як різниця між 2,5 прожитковими мінімумами та розміром інших виплат.

Розмір грошового забезпечення батькам-вихователям встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця.

Кошти, що виділяються на утримання дітей в дитячому будинку сімейного типу, перераховуються на особистий рахунок одного з батьків - вихователів, відкритий в установі банку за місцем проживання дитячого будинку сімейного типу та використовується за цільовим призначенням на утримання, навчання та розвиток дітей.

 

Постанова КМУ від 26.04.2002 р. № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»