11o

Повідомлення Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

  • 2023.10.26 13:07
    • Надзвичайні ситуації
    • Оголошення
  • 246

Повне найменування суб’єкта господарювання: Філія газопромислового управління «Львівгазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування».

  Скорочене найменування суб’єкта господарювання: Філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

  Ідентифікаційний код: 39585756

  Юридична та поштова адреси: 79062, Львівська область, м. Львів, Франківський район, вул. Рубчака, 27.

  Контактний номер телефону:  (032) 234-36-26

  Електронна пошта: admin@lgv.com.ua

  Фактична адреса промислових майданчиків Пасічнянського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування»: 

  1. УПГ (ГРС) «Гринівка». 77352, Івано-Франківська область, Калуський район, Новицька громада, с. Підмихайля, вул. Лісничівка, 1.
  2. УПГ (ГРС) «Сівка». 77342, Івано-Франківська область, Калуський район, Калуська міська громада, с. Сівка-Калуська, вул. Сівецька, 1.
  3. Пункт заміру «Калуш» Пасічнянського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 77300, Івано-Франківська область, Калуський район, Калуська міська громада, м. Калуш, вул. Львівська, 65.

  Мета отримання дозволів на викиди: Отримання дозволів на викиди для існуючих об’єктів.

Об’єкти відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яка здійснюється на проммайданчиках УПГ (ГРС) «Гринівка», УПГ (ГРС) «Сівка», ПЗ «Калуш» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Виробничий майданчик  УПГ (ГРС) «Гринівка» призначений для збору природного газу зі свердловин №№ 1, 2, 17, 25, 41-43, 47, 51-59, 61, 63-67 Гринівського родовища, який після двохступеневої сепарації, загального заміру та одоризації подається у вихідний газопровід до споживачів у мережі Калуського УЕГГ та на пункт заміру «Калуш». Фактичний середньорічний відбір природного газу – 16425,0 тис. м3/рік. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються (т/рік):  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO  + NO2]) - 0,008951; Оксид вуглецю – 0,010853; Діоксид сірки – 0,000319; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок надиференційовані за складом – 0,000606; Вуглеводні граничні С12-С19 – 0,000019; Оксид діазоту – 0,000019; Вуглецю діоксид – 5,867510; Метан – 2,449711; Етилмеркаптан - 0,0000127.

Виробничий майданчик УПГ (ГРС) «Сівка» розташований за адресою: 77342, Івано-Франківська область, Калуський район, Калуська міська громада, с. Сівка-Калуська, вул. Сівецька, 1 і призначений для збору та підготовки природного газу по одній вхідній лінії із свердловини № 9 Гринівського ГР шляхом очистки від механічних домішок та крапельної вологи, одоризації і подачі його в мережу Калуського УЕГГ. Виробнича потужність видобутку підготовленого природного газу – 620,5 тис. м3/рік. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються (т/рік): Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,001697; Оксид вуглецю - 0,001355; Оксид діазоту – 0,000005; Вуглецю діоксид – 3,049496; Метан – 0,443408; Етилмеркаптан - 0,0000094.

Пункт заміру «Калуш» Пасічнянського ЦВНГК Філії ГПУ «Львівгазвидобування» призначений для заміру об'ємів видобутого газу на УПГ (ГРС) «Гринівка».  Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються (т/рік): Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,002982; Оксид вуглецю - 0,02341; Оксид діазоту – 0,000009; Вуглецю діоксид – 5,267312; Метан – 0,008452; Етилмеркаптан – 0,000000032.

Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 червня 2023 року № 448  заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу  № 177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501554.

 

Інші оголошення