22o

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком

  • 2021.05.19 10:18
    • Оголошення
    • Житлово - комунальне господарство
  • 239

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 150 виконавчий комітет Калуської міської ради повідомляє про проведення конкурсу на призначення управителя будинків (гуртожитків) в місті Калуші, який відбудеться згідно рішення виконавчого комітету від 18 травня 2021 р.  № 145 "Про оголошення та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку"

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

 

 

- повне найменування

Виконавчий комітет Калуської міської ради

- місцезнаходження

77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш,  вул.Франка,1

2. Прізвище, посада та номер телефону осіб, уповноважених вести зв'язок з учасниками

Захарія Тарас Петрович – головний спеціаліст – юрист управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (секретар комісії)

Сасник Богдан Михайлович – заступник начальника управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (член комісії)

Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана,9 каб. 304, тел/факс: (03472) 6-63-71

e-mail: ujkgkmr@gmail.com

3. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій

 

1) ціна послуги, що включає винагороду управителю та витрати на утримання будинку – до 35 балів;

2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – до 15 балів;

3) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – до 15 балів;

4) фінансова спроможність учасника конкурсу – до 15 балів;

5) наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – до 20 балів

         За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

           Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 35 балів.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів

 

Для участі в конкурсі учасники подають конкурсні пропозиції які повинні містити:

1) заяву на участь у Конкурсі, у якій зазначають:

фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта;

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

- документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця)

 - статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

- баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітній період (6 місяців);

- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

- оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність)  заборгованості з податків та обов'язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання  пропозицій;

- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (приміщення(база)), кількість транспортних засобів, обладнання, устаткування, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

- копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний  житловий будинок (гуртожиток). Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання житлового будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт

спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу (враховуючи Примірний перелік складових послуг з управління багатоквартирним будинком (додаток № 1 до Наказу Мінрегіону України від 13.06.2016 року     № 150)

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція подається окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

5. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

 

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 
вул. Євшана,9, каб. 304 м. Калуш, Івано-Франківська обл. 77300

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій до 12.00 год. 22 червня 2021 року.

6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана,9 каб. 312 о 10.30 год.

23 червня 2021 р.

 

Інші оголошення