12o

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону шляхом продажу на аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни з приватизації комунального майна – комп’ютерного томографа SOMATOM Definition As+, серійний номер 65196

  • 2023.12.04 16:07
    • Громада
    • Оголошення
  • 183
Соціальні закладки
1. Інформація про комунальне майно що приватизується:

Місцезнаходження майна: обліковується на балансі Комунального некомерційного підприємства «Калуська ЦРЛ», 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Медична,6.

Найменування майна: комп’ютерний томограф SOMATOM Definition As+, серійний номер 65196.

Опис майна: Siemens SOMATOM DEFINITION AS+(s/n 65196) - це єдина КТ- система, здатна адаптуватися до всіх пацієнтів та клінічних завдань. Сканер  SOMATOM    Definition AS долає обмеження традиційної комп'ютерної томографії завдяки технології адаптивного чотиривимірного спірального сканування Adaptive 4D Spiral. Ця система відкриває нові перспективи -як із клінічної, так і з економічної точок зору, а також підвищує якість та ефективність обслуговування пацієнтів.

Комп’ютерний томограф SOMATOM Definition As+, серійний номер 65196, обліковується на балансі Комунального некомерційного підприємства «Калуська ЦРЛ», 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Медична,6.

Організатор аукціону: Управління комунальної власності Калуської міської ради

Код за ЄДРПОУ: 25668684

Адреса: 77300, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Підвальна, 20.

Електронна адреса: https://kalushcity.gov.ua/kmr/department/upravlinnya-komunalnoyi-vlasnosti

E-mail:fkvk@i.ua

 

  1. Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов, аукціон із зниженням стартової ціни

Дата та час проведення аукціону: 22 грудня 2023 року. Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. Електронна торгова система забезпечує можливість встановлення початку проведення електронного аукціону протягом робочого часу (понеділок – п’ятниця з 9 до 18 години), крім вихідних, святкових та неробочих днів.

   Аукціон без умов проводиться через 16 робочих днів з дня опублікування цього  інформаційного повідомлення в електронній торговій системі.

   Аукціон проводиться  відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами), «Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 №432, «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» (зі змінами).

       До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні  без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

  1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація майна:

Стартова ціна комп’ютерного томографа SOMATOM Definition As+, серійний номер 65196.

 (з ПДВ) для продажу на аукціоні без умов:                           

1 920 384 (один мільйон дев’ятсот двадцять тисяч триста вісімдесят чотири) гривні 00 копійок.                 

Розмір гарантійного внеску: 384 076 гривень 80 коп.

 Стартова ціна комп’ютернного томографа SOMATOM Definition As+, серійний номер 65196.

(з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни:

960 192 (дев’ятсот шістдесят тисяч сто дев’яносто дві гривень) 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 192 038 грн. 40 коп.

 Розмір реєстраційного внеску: 1340,00 гривень (з ПДВ)  00 копійок.

 4. Додаткова інформація:

  Особи, які мають намір взяти участь в електронному аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації спласують гарантійний та реєстраційний   внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

   Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами), вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

   Переможець електронного аукціону:

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

-  сплачує на відповідний поточний рахунок управління комунальної власності Калуської міської ради (орган приватизації) UA648201720355519003000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684, ціну продажу комунального майна не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу про результати електронного аукціону;

- укладає договір купівлі-продажу комунального майна з органом приватизації протягом 25 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону (після сплати в повному обсязі ціни продажу комунального майна в термін визначений ст.24 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»).

 Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок UA648201720355519003000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684 суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.

  Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок UA678201720355289003000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі - продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

 Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного веб сайта адміністратора, на якій зазначені рекзвіти таких рахунків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/. 

Час і місце проведення огляду майна: ознайомитися з комунальним майном можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Управління комунальної власності Калуської міської ради годину огляду об’єкта за телефоном: (03472) 6-53-57,             (03472) 2-70-99 з 10°° до 17°° у робочі дні.

Організатор аукціону: Управління комунальної власності Калуської міської ради (код за ЄДРПОУ 25668684).

Адреса: 77301, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Підвальна, 20.

Електронна адреса: https://kalushcity.gov.ua/page/category/up_komunal_vlasnosty_dilovod

E-mail: fkvk@i.ua.

Контактний тел. (03472) 2-70-99, з 09°° до 17°° у робочі дні.

Заступник начальника управління комунальної власності Шуляр Іван Васильович.

 5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

 Рішення Калуської міської ради від 11.09.2023 №2485 «Про списання основних засобів, які знаходяться на балансі КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області». Рішення Калуської міської ради від 28.09.2023 №2536 «Про внесення змін до рішення міської ради від 11.09.2023 №2485 «Про списання основних засобів, які знаходяться на балансі КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області.»

Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу приватизації:

Наказ управління комунальної власності Калуської міської ради від 30.11.2023 №23/01-01 «Про  затвердження умов продажу та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону з приватизації комунального майна – комп’ютерного томографа SOMATOM Definition As+, серійний номер 65196.

Унікальний КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:

RAS001-UA-20231204-97346

Крок(мінімальний крок) аукціону для:

  • аукціону без умов: 19 203 грн 84 коп. ( 1% від стартової ціни аукціону
  • аукціоні із зниженням стартової ціни: 9 601 грн. 92коп. (1% від стартової ціни аукціону

 6. Перелік документів:

 Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців - юридичних осіб:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

- остання річна або квартальна фінансова звітність.

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10% (відсотків) стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків: https://prozorro.sale/info/elektronni-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2)

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Інші оголошення