20o

Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – транспортний засіб – ВАЗ 2121 (Нива), який знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Cтепана Бандери, 28

  • 2022.07.15 15:32
    • Громада
    • Оголошення
  • 409
Соціальні закладки

Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – транспортний засіб – ВАЗ 2121 (Нива), який знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Cтепана Бандери, 28 та обліковується на балансі управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

 1. Інформація про об’єкт приватизації:

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб - автомобіль ВАЗ 2121 (Нива). Місцезнаходження: 77301, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Степана Бандери, 28.

Найменування балансоутримувача: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (ЄДРПОУ 08519693).                                                                                                                                                                                       

Відомості про об’єкт приватизації:

Інформація про об’єкт: транспортний засіб - автомобіль ВАЗ 2121 (Нива), 1.6л, 1991 рік випуску, колір зелений, реєстраційний номер АТ5873СР, дата реєстрації 15.08.2019.

Об`єкт приватизації  знаходиться у задовільному стані.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.

2. Інформація про аукціон:

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов, аукціон з умовами, аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, аукціон із зниженням стартової ціни, аукціон за методом вивчення цінових пропозицій.

Дата і час проведення аукціону: 15.08.2022.

Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично.

Місце проведення: аукціони відбудуться в електронній торговій системі «ProZzoro. Продажі». (адміністратор) Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2  

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій):  встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (в т.ч. ПДВ) для продажу на аукціоні без умов, аукціоні з умовами:

23 587,20грн. (двадцять три тисячі п’ятсот вісімдесят сім гривень 20коп.).

 Розмір гарантійного внеску: 2 358,72грн. (в т.ч. ПДВ).

 Крок аукціону на аукціоні без умов: 236,00грн. (1% від стартової ціни аукціону).

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни:

11 793,60грн. (одинадцять тисяч сімсот дев’яносто три гривні 60коп.).

 Розмір гарантійного внеску: 1 179,36грн. (в т.ч. ПДВ).

 Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

11 793,60грн. (одинадцять тисяч сімсот дев’яносто три гривні 60коп.).

 Розмір гарантійного внеску: 1 179,36грн. (в т.ч. ПДВ).

 Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 118,00грн. (1% від стартової ціни аукціону).

 Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн (в т.ч. ПДВ).

 Період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 22 календарні дні від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єктів малої приватизації.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 3 кроки.

4. Додаткова інформація:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації, гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://info.prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 .

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами), вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 5 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

 Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на казначейський рахунок 

UA648201720355519003000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684, ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації, згідно з договором купівлі-продажу, протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення, покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку, у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами).

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

 Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок

 UA648201720355519003000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684 суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок

UA678201720355289003000046258 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25668684, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі - продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

 Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником управління комунальної власності Калуської міської ради годину огляду об’єкта за телефоном: (03472) 6-53-57, (03472) 2-70-99 з 10°° до 15°° у робочі дні.

Організатор аукціону: управління комунальної власності Калуської міської ради (код за ЄДРПОУ 25668684).

Адреса: 77301, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Підвальна, 20.

Електронна адреса: https://kalushcity.gov.ua/kmr/department/upravlinnya-komunalnoyi-vlasnosti

E-mail: fkvk@i.ua.

Контактний тел. (03472) 2-70-99, (03472) 6-23-45 з 10°° до 16°° у робочі дні.

Начальник управління комунальної власності Челядин Олександр Іванович.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Рішення Калуської міської ради від 30.06.2022 №1443 «Про приватизацію об’єктів комунальної власності Калуської міської територіальної громади шляхом проведення електронних аукціонів (транспортний засіб ВАЗ 2121)».

Наказ управління комунальної власності Калуської міської ради від 04.07.2022 №5/01-01 «Про приватизацію транспортного засобу ВАЗ 2121 (Нива) шляхом проведення електронних аукціонів».

Унікальний КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  UA-AR-P-2019-09-05-000001-1.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/ .

6. Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців - юридичних осіб:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

- остання річна або квартальна фінансова звітність.

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків: https://info.prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 )

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

  

                                                                                         Управління комунальної власності

                                                                                                    Калуської міської ради

Інші оголошення