Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Проекти документів / Міської ради


Про внесення змін до бюджету м. Калуша на 2019 рік

  Проект

УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

від   __________    №  ______  м.Калуш

(_________  сесія  сьомого   демократичного  скликання)

 

Про внесення змін до бюджету м. Калуша на 2019 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Бюджетним кодексом України, рішенням 50 сесії міської ради від 21.12.2018р. «Про бюджет м. Калуша на 2019 рік» №2022, враховуючи рішення Брошнів-Осадської Селищної ради ОТГ від 08.10.2019р. № 572-21/2019 «Про зміни до селищного бюджету на 2019 рік», протокол постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики Калуської міської ради від 04.10.2019 №94 та враховуючи клопотання головних розпорядників коштів, міська рада

в и р і ш и л а:

         1. Внести зміни в доходи міського бюджету:

1.1. Загального фонду:

Збільшити обсяг субвенцій на 200 000 гривень, у тому числі по:

-  по коду 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції» на суму 200 000  гривень (міжбюджетний трансферт з бюджету ОТГ селище Брошнів-Осада ).

1.2. Спеціального фонду:

Зменшити обсяг доходівна 2 043 914 гривень, у тому числі по:

- коду 19010100 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)» на суму 2 043 914 гривень.

2. Затвердити фінансування міського бюджету на 2019 рік згідно здодатком 1.

3. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема :

3.1. За рахунок субвенцій з місцевих бюджетів:

3.1.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:

- за кодом бюджетної програми 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 200 000  гривень (оплата праці та нарахування на зарплату).

3.2. Здійснити перерозподілбюджетних призначень по головних розпорядниках коштів, а саме:

3.2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:

- за кодом бюджетної програми 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку)  на суму 5 000  гривень (Програми здійснення Калуською міською радою внесків до статутного капіталу комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» на 2019 рік).

  1. Управлінню освіти Калуської міської ради:

- за кодом бюджетної програми

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 17 900 гривень.

- за кодом бюджетної програми 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 000 гривень (оплата теплопостачання-10000 грн., оплата електроенергії-10000грн.) відповідно збільшивши по загальному фонду (видатки споживання) на суму 19 169 гривень( предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 831 гривню (придбання предметів довгострокового користування).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 831 гривню.

- за кодом бюджетної програми 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» (Міська цільова програма розвитку освіти м. Калуша на 2019 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 63 000 гривень.

3.2.3.Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради:

- закодом бюджетної програми 3160 «Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» (Міська програма соціального захисту на 2019 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 60 000 гривень (інші виплати населенню);

- закодом бюджетної програми 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (Міська програма соціального захисту на 2019 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 60 000 гривень (інші виплати населенню).

- за кодом бюджетної програми 3043 «Надання допомоги при народженні дитини» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 980 000 гривень (інші виплати населенню).

- за кодом бюджетної програми 3082 «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 80 000 гривень (інші виплати населенню).

- за кодом бюджетної програми 3087 «Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 900 000 гривень (інші виплати населенню).

3.2.4. Управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради:

- за кодом бюджетної програми 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2019 рік") зменшити бюджетні призначення на суму 12 000 гривень (оплата послуг, крім комунальних);

- за кодом бюджетної програми 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» збільшити бюджетні призначення на суму 12 000 гривень (оплата послуг, крім комунальних).

3.2.5. Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради :

- за

- за 6012Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Водотеплосервіс» на 2019 рік)збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку)на суму 2 936 325 гривень.

- за кодом бюджетної програми 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства «ЖЕО №1» на 2019 рік) збільшити бюджетні призначення.

- за 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2019 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 1 044 000 гривень (одержувач коштів «Калушавтодор»-244000 грн., КП «Міськсвітло»- 800000грн.) та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 199 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних)) .

- за кодом бюджетної програми 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (Програма встановлення автономного опалення в багатоповерховій забудові м. Калуша на 2019 рік) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку)  на суму 141 000 гривень

- за кодом бюджетної програми 7370 «Будівництво інших об’єктів соціальноїта виробничої інфраструктури комунальної власності»зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку)на суму 950000 гривень.

- за кодом бюджетної програми 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 1 101 367 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).

- за кодом бюджетної програми 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року)  зменшити бюджетні призначення  по спеціальному фонду (видатки розвитку)  в сумі  2 043 914 гривень (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

3.3.7.Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста :

- за кодом бюджетної програми

- за кодом бюджетної програми 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 125 764 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).

- за кодом бюджетної програми 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити 19 999 гривень

- за кодом бюджетної програми 7330 «Будівництво інших об'єктів   комунальної власності» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 115 849 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).

- за кодом бюджетної програми 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури» збільшити 350 180 гривень

- за кодом бюджетної програми 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку» зменшити 14 862 гривень

- за кодом бюджетної програми 6040 «Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води»зменшити бюджетні призначення

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 4 180 325 гривню.

4. Відповідно до частини 2 статті 57 Бюджетного кодексу України перерахувати до загального фонду бюджету 8 255,26 гривень залишок невикористаних коштів спеціального фонду (податок з власників транспортних засобів), що утворивсястаном на 01.01.2019 року.

5. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.

6. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язківіпостійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).

 

Міський голова                                                                  Ігор Матвійчук

Додаток 1

Додаток 2

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko