Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Заява про наміри.

1. Інвестор (замовник): КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради Івано-Франківської області. Юридична адреса: 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш , вул. Окружна, 8,

2. Місце розташування майданчика будівництва: вул. Рубчака, м. Калуш, Івано-Франківська обл.

3. Характеристика діяльності (об'єкта): Реконструкція будівлі ЦТП з влаштуванням транспортабельної газової котельні по вул. Рубчака в м. Калуш , Івано-Франківської області

4. Технічні і технологічні дані:

 - термоблок «Колві 700Д» на 2 газових водогрійних котлах КОЛВІ 350 загальною потужністю 814 кВт .

5. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: забезпечення функціонування існуючих систем опалення.

5. Потреби в ресурсах при будівництві і експлуатації:

       земельних - відсутні;

       сировинних - газ в кількості: 196,613 тис нм3/рік

       енергетичних (розрахункова потужність) - 84,522 тис. кВт/рік

       водних – 1,24 мЗ/добу;

       трудових – 1 чоловік/зміна

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) при реконструкції: силами підрядника.

7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами – фонові концентрації, внутрішнє пожежогасіння.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутні.

9. Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище і види впливів на:

- геологічне середовище -  впливи відсутні;

- повітряне середовище - викиди діоксиду азоту, оксиду вуглецю, які викидаються з димовими газами від котлів котельні;

- мікроклімат - впливи відсутні;

- водне середовище - впливи відсутні;

- грунт - впливи відсутні;

- рослинний і тваринний світ,

- заповідні об'єкти - впливи відсутні;

- навколишнє соціальне середовище - впливи відсутні;

- навколишнє техногенне середовище – впливи відсутні.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження чи безпечного поховання – відсутні.

11. Обсяг виконання ОВНС : відповідно до вимог ДБН.А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості – вимагається.

З питаннями та пропозиціями звертатись впродовж 30 календарних днів від дати публікації за адресом: 77300, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. І. Франка, 1, Калуська міська рада.

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko