Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Інформаційна картка адміністративної послуги  зі здійснення видачі довідки про розмір пенсії

2015.01.29


 

Інформаційна картка адміністративної послуги

зі здійснення видачі довідки про розмір пенсії

Управління Пенсійного фонду України в м. Калуші та Калуському районі

____________________________________________________________________________________________________________(найменування управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах)

                                             Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги


 


 

1.

Місцезнаходження суб’єкта

надання адміністративної послуги

 Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 2


 

2.

Інформація щодо режиму роботи

суб’єкта надання адміністративної послуги

 Режим роботи:

 Понеділок-четвер з 8.00 до 17.15

 П’ятниця з 8.00 до 16.15

 Вихідні: субота, неділя


 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса

електронної пошти та веб-сайт

суб’єкта надання адміністративної послуги

 Телефон/факс : 0272-6-28-92, тел. 6-28-90


 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Акти Кабінету Міністрів України

   Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України від 03.07.09 № 508 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.09  № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг»


 


 

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджено постановою Правлінням  Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. за № 22-1 зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України 27.12.2005 р. за № 1566/11846


 

Умови отримання адміністративної послуги


 

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Одержувачами адміністративної послуги є особи, які перебувають на обліку в органах  Фонду як одержувачі пенсії.

Адміністративна послуга надається на підставі відомостей про особу, яка перебуває на обліку в органі Фонду як одержувач пенсії.


 


 

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Адміністративна послуга надається на підставі таких відомостей:

         1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

         2) пенсійного посвідчення;

             Довідки про розмір пенсії  формуються суб’єктом надання адміністративної послуги для кожної особи, якій призначено пенсію у разі звернення пенсіонера.


 


 

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

  Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджено постановою Правлінням  Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. за № 22-1 зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України 27.12.2005 р. за № 1566/11846

  Надання послуги не вимагає подання додаткових документів, крім тих, що необхідні для призначення пенсії.


 


 

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга надається безоплатно.


 

10.

Строк надання адміністративної послуги

        Довідки видаються в день отримнання звернення.


 


 

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Немає.


 

12.

Результат надання адміністративної послуги

Одержання довідки розмір пенсії.


 

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Довідка про розмір пенсії  видається органами Фонду особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа, - опікуну, піклувальнику, батькам при пред’явленні паспорта. 


 


 

14.

Примітка


 


 

       
 


 

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko