Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАЧІ ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

2015.01.29

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАЧІ ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

(назва адміністративної послуги)

Управління Пенсійного фонду України в м. Калуші та Калуському районі

_________________________________________________________________________________________________________________________________________(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги – головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах в містах)

1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Івано-Франківська обл. м.Калуш, вул..Біласа і Данилишина,2

1.2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Режим роботи:

Понеділок-четвер з 8.00 до 17.15

П’ятниця з 8.00 до 16.15

Вихідні: субота, неділя

1.3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб -сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон/факс : 0272-6-28-92,  тел. 0272-6-52-95

2. Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги та строки виконання етапів

2.1.

Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення

Адміністративна послуга надається на підставі таких відомостей:

     1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

     2) прізвища, ім'я та по батькові;

     3) дати народження;

     4) статі;

     5) номера особового рахунку;

     6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

     7) групи, причини інвалідності;

     8) терміну дії посвідчення.

     Відомості формуються суб’єктом надання адміністративної послуги для кожної особи, якій призначено пенсію.

Строк – до кінця тижня, у якому призначено пенсію.

2.2.

Опрацювання звернення та оформлення результату надання адміністративної послуги

Зазначені відомості, що сформовані щодо кожної особи, якій призначено пенсію, подаються управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, а також у містах та районах до відповідних головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щотижня в електронній формі до 12-ї години понеділка тижня, наступного після того, у якому ці відомості були зібрані.

Разом із зазначеними відомостями подається електронна копія фотокартки особи, якій призначено пенсію.

Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі зобов'язані не пізніше 12-ї години вівторка тижня, у якому збиралися відомості, подати до Пенсійного фонду України в електронній формі зведені відомості разом з електронними копіями фотокарток.

Пенсійний фонд України до початку виготовлення пенсійних посвідчень забезпечує перевірку наявності раніше призначених пенсій (виготовлених посвідчень) особам, щодо яких подано зазначені відомості.

Пенсійний фонд України на підставі відомостей, отриманих від підвідомчих управлінь, забезпечує виготовлення пенсійних посвідчень

У дводенний строк після виготовлення посвідчень відповідальна особа Пенсійного фонду України передає їх відповідальним особам відповідних головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі згідно з актом приймання-передання пенсійних посвідчень (додаток 1).

У дводенний строк з моменту отримання посвідчень від Пенсійного фонду України відповідальні особи головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі передають ці посвідчення відповідальним особам відповідних управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, а також у містах та районах згідно з актом приймання-передання пенсійних посвідчень (додаток 1).

Строк  - суб’єкт надання адміністративної послуги забезпечує   пенсійного посвідчення у місячний строк після  формування відомостей про особу, якій призначено пенсію.

2.3.

Видача результату надання адміністративної послуги та його реєстрація

Пенсійне посвідчення видається органами Фонду особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа, - опікуну, піклувальнику, батькам при пред'явленні паспорта та відповідних підтверджувальних документів під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень.

Строк -  видача пенсійного посвідчення  здійснюється відповідно до графіка роботи  суб’єкта надання адміністративної послуги

3. Посадові особи та структурні підрозділи суб’єкта надання адміністративної послуги, відповідальні за її надання

3.1.

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

_______Головний спеціаліст, Гедзь Г.П.___________

(посада, П.І.Б.)

3.2.

Структурні підрозділи суб’єкта надання адміністративної послуги, відповідальні за етапи

2.1. Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення:відділу з призначення пенсій

2.2. Опрацювання звернення та оформлення результату надання адміністративної послуги: відділ з виплати пенсій

2.3.  Видача результату надання адміністративної послуги та його реєстрація: спеціаліст з програмного забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     
     
     
 
     
     
     
 
     
     
     

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko