Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Інформаційна картка адміністративної послуги  зі здійснення видачі пенсійного посвідчення

2015.01.29

Інформаційна картка адміністративної послуги

зі здійснення видачі пенсійного посвідчення

Управління Пенсійного фонду України в м. Калуші та Калуському районі

____________________________________________________________________________________________________________(найменування управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги


 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул..Біласа і Данилишина, 2


 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Режим роботи:

Понеділок-четвер з 8.00 до 17.15

П’ятниця з 8.00 до 16.15

Вихідні: субота, неділя


 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон/факс : 0272-6-28-92


 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 497 “Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду”.


 

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонду України та його органах, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25 березня 2004 року № 4-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України             06 квітня 2004 року за № 427/9026.


 

Умови отримання адміністративної послуги


 

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Одержувачами адміністративної послуги є особи, які перебувають на обліку в органах  Фонду як одержувачі пенсії.

Адміністративна послуга надається на підставі відомостей про особу, яка перебуває на обліку в органі Фонду як одержувач пенсії.


 


 

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Адміністративна послуга надається на підставі таких відомостей:

1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

2) прізвища, ім’я та по батькові;

3) дати народження;

4) статі;

5) номера особового рахунку;

6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

7) групи, причини інвалідності;

8) терміну дії посвідчення.


 


 

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Відомості надаються органам Фонду відповідно до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 березня 2004 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 427/9026.

Надання послуги не вимагає подання додаткових документів, крім тих, що необхідні для призначення пенсії.


 


 

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга надається безоплатно.


 

10.

Строк надання адміністративної послуги

Строк виготовлення пенсійних посвідчень - один місяць.


 


 

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Немає.


 

12.

Результат надання адміністративної послуги

Одержання пенсійного посвідчення.


 

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Пенсійне посвідчення видається органами Фонду особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа, - опікуну, піклувальнику, батькам при пред’явленні паспорта та відповідних підтверджувальних документів під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень. 


 


 

14.

Примітка

У разі якщо пенсіонер виявив бажання отримувати інший вид пенсії, видається нове посвідчення, а у разі, якщо пенсійне посвідчення стало непридатним для користування або втрачено, за заявою особи, якій призначено пенсію, видається його дублікат.


 

         
 

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko