Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАЧІ ВИПИСОК З ПЕРСОНАЛЬНИХ КАРТОК ЩОДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО НАРАХОВАНУ РОБОТОДАВЦЯМИ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ТА НАБУТОГО СТАЖУ

2015.01.28

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАЧІ ВИПИСОК З ПЕРСОНАЛЬНИХ КАРТОК ЩОДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО НАРАХОВАНУ РОБОТОДАВЦЯМИ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ТА НАБУТОГО СТАЖУ

(назва адміністративної послуги)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги – управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах в містах)

1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

(Адреса суб’єкта надання адміністративної послуги - управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах в містах)

1.2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги


 

1.3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб -сайт суб’єкта надання адміністративної послуги


 

2. Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги та строки виконання етапів


 

2.1.

Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення

Адміністративна послуга надається на підставі письмового звернення застрахованої особи, в якому вказується наступні відомості:

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

     2) прізвище, ім'я та по батькові;

     3) періоду, за який необхідно сформувати виписку з облікової картки застрахованої особи

     4) паспортних даних;

Письмовий запит застрахованою особою подається до органу Фонду. Строк реєстрації – в день надходження запиту.

2.2.

Опрацювання звернення та оформлення результату надання адміністративної послуги

Після надходження запиту застрахованої особи до органу Фонду уповноваженою посадовою особою цього органу формується виписка з облікової картки застрахованої особи за встановленою формою.

Строк -  суб’єкт надання адміністративної послуги оформлює виписку з облікової картки  протягом дня з дня одержання запиту.

2.3.

Видача результату надання адміністративної послуги та його реєстрація

Оформлена виписка з персональної облікової картки застрахованої особи видається особисто заявнику, що засвідчується її підписом у   відповідному журналі реєстрації. Строк -  видача довідки здійснюється відповідно до графіка роботи  суб’єкта надання адміністративної послуги

3. Посадові особи та структурні підрозділи суб’єкта надання адміністративної послуги, відповідальні за її надання

3.1.

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

   Заступник начальника відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж Шавранська Н.І.


 

3.2.

Структурні підрозділи суб’єкта надання адміністративної послуги, відповідальні за етапи

- Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення:відділ персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж

- Опрацювання звернення та оформлення результату надання адміністративної послуги: ____________________________________________________________________________________________________

-  Видача результату надання адміністративної послуги та його реєстрація:  відділ персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж


 


 


 


 


 

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko