Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ФОНДУ

Основними завданнями Фонду є:

 • реалізація у межах своєї компетенції прав територіальної громади міста як власника об’єктів комунальної власності територіальної громади міста щодо управління  цими об’єктами з метою зміцнення економічних засад місцевого самоврядування міста, поліпшення умов надання суспільних послуг населенню;
 • здійснення організаційно-технічного забезпечення реалізації виконавчим комітетом міської ради повноважень щодо управління майном комунальної власності територіальної громади міста;
 • здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста;
 • вирішення у межах своєї компетенції питань, пов’язаних із наданням в користування об’єктів комунальної власності територіальної громади міста;

Фонд відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі повноваження:

1. Повноваження у сфері загального управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста:

 1. веде облік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, здійснює контроль за їх використанням і збереженням;
 2. здійснює за участю відповідних підрозділів виконавчого комітету міської ради управлінням акціями, паями і частками, що належать територіальній громаді міста у майні господарських товариств;
 3. розглядає подання підприємств, установ і організацій, які є комунальною власністю територіальної громади міста, про надання дозволів на відчуження засобів виробництва, індивідуально визначеного майна, інвентарних об’єктів, що перебувають у їх повному господарському віданні чи оперативному управлінні, і за наслідками розгляду вносить пропозиції до міської ради для вирішення питання по суті;
 4. спільно з управліннями та відділами виконавчого комітету міської ради здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням об’єктів комунальної власності територіальної громади міста. Здійснюючи такі повноваження, Фонд не має права безпосередньо втручатися у господарську діяльність підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено установчими документами або угодами про використання майна;
 5. забезпечує проведення оцінки вартості об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації або передаються в користування;
 6. в межах своєї компетенції та за участю юридичного відділу виконавчого комітету міської ради здійснює захист майнових прав територіальної громади міста;
 7. проводить консультаційну та роз’яснювальну роботу з питань приватизації та оренди майна комунальної власності територіальної громади міста;
 8. забезпечує надходження до міського бюджету коштів від приватизації та оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.

2.  Повноваження у сфері відчуження (приватизації) майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста.

 1. змінює у процесі приватизації організаційну форму підприємств, що є комунальною власністю територіальної громади міста;
 2. здійснює повноваження власника комунального майна територіальної громади міста у процесі приватизації;
 3. здійснює відчуження (приватизацію) майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста, в процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об’єктів незавершеного будівництва, а також акції, паї і частки, що належать територіальній громаді міста у майні господарських товариств;
 4. створює комісії з питань приватизації;
 5. затверджує плани приватизації майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста, плани розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації;
 6. формує та за погодженням з виконавчим комітетом міської ради подає на затвердження міської ради переліки об’єктів комунальною власністю територіальної громади міста з визначеними у відповідності до чинного законодавства способами приватизації.
 7. приймає та розглядає заяви на приватизацію майна комунальної власності територіальної громади міста і приймає по даних заявах рішення відповідно до чинного законодавства та у межах повноважень, делегованих Фонду міською радою та її виконавчим комітетом;
 8. укладає угоди щодо проведення підготовки об’єктів до приватизації та їх продажу;
 9. укладає договори купівлі-продажу об’єктів комунальної власності, здійснює передачу покупцям придбаних об’єктів приватизації та оформляє акти приймання-передачі цього майна;
 10.  контролює виконання умов вищевказаних договорів купівлі-продажу;
 11.  здійснює інші повноваження органу приватизації, визначені чинним законодавством, крім тих, що віднесені до компетенції виконавчого комітету міської ради і останнім не делеговані Фонду.

3. Повноваження у сфері надання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста у користування.

 1. приймає та розглядає заяви фізичних та юридичних осіб про надання їм у  користування об’єктів комунальної власності територіальної громади міста;
 2. готує пропозиції виконавчому комітету міської ради, чи, за його дорученням, міському голові про надання в користування фізичним чи юридичним особам об’єктів комунальної власності територіальної громади міста;
 3. здійснює підготовку договорів про надання у користування фізичним чи юридичним особам об’єктів комунальної власності територіальної громади міста,  проводить реєстрацію цих договорів та здійснює їх зберігання;
 4. контролює дотримання користувачами об’єктами комунальної власності територіальної громади міста договірних зобов’язань щодо користування цим майном;
 5. здійснює приймання-передачу об’єктів комунальної власності територіальної громади міста відповідно до укладених договорів користування цим майном;
 6. за дорученням виконавчого комітету міської ради укладає договори щодо користування об’єктами комунальної власності територіальної громади.
 7. За дорученням виконавчого комітету міської ради здійснює інші повноваження наймодавця майна  комунальної власності територіальної громади.

 

Голова Фонду                                                                                            Олександр Челядин

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko