Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Перелік видів діяльності

2015.01.28

Додаток 6

Перелік видів діяльності

служби у справах дітей Калуської міської ради

 

 1. організовує розроблення і здійснення на території міста заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 2. надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та  консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та  запобігання вчиненню ними правопорушень;
 3. оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
 4. подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
 5. забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень;
 6. здійснює контроль за  умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань,  дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сім’ях;
 7. організовує і проводить  разом з іншими структурними підрозділами міської ради, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо  соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 8. розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;
 9. веде облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих  містечок);
 10. надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
 11. готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;
 12. проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
 13. готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
 14. бере участь в процесі вибуття дітей із закладів для дітей – сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачiв, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
 15. готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
 16. розглядає у встановленому порядку звернення громадян;
 17. розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
 18. проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
 19. здійснює  інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

Начальник служби у справах дітей                                                            Леся Дзундза                                                                                        

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko