Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

2015.01.29

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            наказ управління Пенсійного фонду

                                                            України в м.Калуші та Калуському районі

                                                            16.01.2014 №13

                 

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ,

розпорядником якої є управління Пенсійного фонду України

в м.Калуші та  Калуському районі


 

 Запитувач     ____________________________________________________

                                       (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,

                                                              найменування організації,

                       ____________________________________________________

                               прізвище, ім'я, по батькові представника організації

                                                               - для юридичних осіб

                       ____________________________________________________

                                    та об'єднань громадян, що не мають статусу

                                                              юридичної особи,

                       ____________________________________________________

                                  поштова адреса або електронна адреса, контактний

                                                                        телефон)


 

                                             ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ


 

     Прошу відповідно до Закону України „Про доступ  до  публічної інформації" надати

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва,

реквізити чи зміст документа)


 

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):


 

на поштову адресу    ______________________________________________________

                                                (поштовий індекс, область, район, населений

                                                                             пункт, вулиця,

 ____________________________________________________________________   

                                           (будинок, корпус, квартира)


 

телефаксом            _________________________________________________________

за телефоном         _________________________________________________________

  

_________                                                                              ____________

        (дата)                                                                                                                                (підпис)

Примітки.

1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: Управління Пенсійного фонду України в м.Калуші та Калуському районі, 77304, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 2 телефаксом: (03472) 62892

за телефоном: (03472) 65285


 

          2. Запит  може  бути  поданий  особисто  до   відділу обслуговуванню та розгляду звернень  громадян в  робочий   час   згідно   з   правилами  внутрішнього трудового розпорядку.

          3. У   запиті   необхідно   зазначити  спосіб  отримання  інформації.

          4. Відповідь на запит на інформацію надається у  спосіб, обраний  запитувачем,  протягом п'яти робочих днів з дня  надходження запиту.

          5. У  разі   коли   запит   на   інформацію   стосується  інформації,  необхідної  для  захисту  життя  чи свободи особи,  інформації щодо стану  навколишнього  природного середовища,   якості   харчових  продуктів  і  предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших  надзвичайних  ситуацій,  що  сталися  або  можуть  статися  і  загрожують   безпеці    громадян,    відповідь           надається   протягом    48   годин   з     дня отримання запиту.

          6. У  разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед  значної кількості   даних,   строк  розгляду  запиту  може  бути  продовжено до 20 робочих днів  з  обґрунтуванням  такого       продовження.    Про    продовження   строку   запитувачу повідомляється  в  письмовій  формі  не  пізніше   п'яти  робочих днів з дня надходження запиту.

          7. Інформація на запит надається безоплатно.

         8. У  разі  коли запитувана інформація містить документи  обсягом   більш        як 10  сторінок,  про  це  протягом  п'яти робочих  днів  з  дня  надходження запиту повідомляється запитувачу  із  зазначенням  обсягу  фактичних   витрат,         пов'язаних  із  копіюванням  або  друком документів,  та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації  здійснюється  протягом  трьох  робочих  днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

          9. У задоволенні запиту може бути  відмовлено  у  таких  випадках:

          1) розпорядник  інформації  не володіє і не зобов'язаний відповідно    до    його    компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено  запит;

          2) інформація,  що запитується,  належить  до  категорії інформації з обмеженим доступом;

          3) запитувач  не  оплатив фактичні витрати,  пов'язані з копіюванням або   друком   документів,   відповідно   до пункту 9 цих приміток;

          4) не  дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію,  передбачених  частиною  п'ятою  статті   19 Закону  України „Про доступ до публічної інформації”,  а саме не зазначено:


 

          прізвище, ім'я,  по батькові (найменування)  запитувача,  поштову  адресу  або  адресу електронної пошти,  а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

        

загальний опис інформації або вид,  назву,  реквізити чи зміст   документа,   щодо  якого  зроблено  запит  (якщо запитувачу це відомо);

        

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


 

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko