Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

СТАТУТ  Комунального закладу  «Редакція газети «Дзвони Підгір’я»  Калуської міської ради»  (нова редакція)

Прийнято

на загальних зборах трудового колективу Комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір’я» Калуської міської ради.

Протокол №1 від 12.07.2013.

 

Голова трудового колективу

 

____________ Баб’як Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

(у новій редакції)

Рішення Калуської міської ради  від 30.10.2013 №_______

 

 

 

Міський голова м. Калуш

 

__________________ Насалик І.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Комунального закладу

«Редакція газети «Дзвони Підгір’я»

Калуської міської ради»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Калуш

2013

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статут Комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір’я» Калуської міської ради»

 1. Статут Комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір’я» Калуської міської ради» визначає виробничі, майнові, фінансові та інші умови його діяльності.
 2. Статут Комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір’я» Калуської міської ради» затверджується Калуською міською радою.
 3. У Статуті Комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір’я» Калуської міської ради» визначаються: засновник комунального закладу, засновник та назва друкованого засобу масової інформації, статус його Редакції, предмет і цілі діяльності, її органи управління, порядок їх формування, компетенція та повноваження трудового колективу Редакції, порядок утворення майна Редакції, положення щодо вирішення питань виробничого, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності видання та його Редакції, умови її реорганізації, припинення діяльності, інші положення.
 4. Дана редакція Статуту прийнята на загальних зборах трудового колективу Комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір’я»» Калуської міської ради» і запропонована на затвердження на сесії Калуської міської ради, про що зазначено у Протоколі №1 від 12.07.2013.

Стаття 2. Засновник та назва друкованого засобу масової інформації

2.1. Калуська міська рада виступає засновником друкованого засобу масової інформації, який носить повну назву: Газета «Дзвони Підгір’я».

2.2. Газета «Дзвони Підгір’я» надалі в цьому Статуті буде іменуватися «Газета».

2.3. Калуська міська рада надалі в цьому Статуті буде також іменуватися «Засновник Газети» або «Засновник», або «міська рада».

Стаття 3. Редакція друкованого засобу масової інформації

3.1. Комунальний заклад «Редакція газети «Дзвони Підгір’я» Калуської міської ради» є редакцією друкованого засобу масової інформації, вказаного у пункті 2.1.

3.2. Комунальний заклад «Редакція газети «Дзвони Підгір’я» Калуської міської ради» є юридичною особою, заснованою Калуською міською радою.

3.3. Комунальний заклад «Редакція газети «Дзвони Підгір’я» Калуської міської ради» надалі в цьому Статуті буде іменуватися «Редакція Газети» або «Редакція».

Стаття 4. Найменування та місцезнаходження Редакції

4.1. Повне найменування Редакції: Комунальний заклад «Редакція газети «Дзвони Підгір’я» Калуської міської ради».

4.2. Скорочене найменування Редакції:  Редакція газети «Дзвони Підгір’я».

4.3. Абревіатура: РГ «ДП».

4.3. Редакція знаходиться за адресою: 77304, Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул.Підвальна, 20, яка також  є її юридичною адресою.

Стаття 5. Статус Редакції

5.1. Редакція є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи та фірмові бланки зі своїм найменуванням тощо. Редакція може мати свою символіку, емблему та інші реквізити юридичної особи, зразки яких затверджуються головним редактором та підлягають реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства.

5.2. Редакція у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом і своїми внутрішніми нормативними актами, а також рішеннями Засновника або розпорядженнями міського голови міста Калуша (в період між сесіями міської ради).

5.3. Редакція може мати свій товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

5.4. Засновник – Калуська міська рада – не відповідає за жодне зобов’язання Редакції перед третіми особами, а Редакція не відповідає за жодне зобов’язання Засновника перед третіми особами.

5.5. Редакція може входити до громадських організацій, об’єднань, асоціацій, товариств.

5.6. Редакція може виступати засновником або учасником  громадських організацій, об’єднань, асоціацій, товариств, підприємств, організацій, закладів, установ.

Стаття 6. Предмет і цілі діяльності Редакції

6.1. Ціллю діяльності Редакції є поширення серед якомога більшої кількості читачів інформації про діяльність Калуської міської ради та її виконавчих органів, про діяльність інших органів місцевого самоврядування та про громадсько-політичне життя міста, району, області, країни, формування та розвиток  інституцій громадянського суспільства тощо. А також всебічне висвітлення економічних, культурно-мистецьких, спортивних, соціальних і екологічних подій у місті та за його межами.

6.2. Ціллю діяльності Редакції є також розвиток, вдосконалення і розширення своєї матеріально-технічної бази та покращення фінансового стану.

6.3. Для реалізації своїх цілей Редакція тісно співпрацює зі своїм Засновником, публікуючи на сторінках Газети репортажі, звіти та інші офіційні документи, подані Калуською міською радою та її виконавчими органами, інформацію про діяльність міської ради, її відділів та управлінь.

6.4. Предметом діяльності Редакції є підготовка до видання та видання (випуск у світ) газети «Дзвони Підгір’я» для подальшого її розповсюдження у межах Івано-Франківської області.

6.5. Предметом діяльності Редакції є також такі види діяльності згідно з КВЕД-2010:

 • 18.11. Друкування газет. Включає, зокрема, друкування журналів та інших періодичних видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень.
 • 18.12. Друкування іншої продукції. Включає: друкування видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень; друкування книг та брошур, музичних партитур, карт, атласів тощо; нанесення голографічного захисного елемента на об'єкти захисту, що належать іншій юридичній особі.
 • 47.99. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
 • 47.19. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
 • 58.11. Видання книг. Включає також видання аудіокниг, енциклопедій тощо на CD.
 • 58.12. Видання довідників і каталогів. Включає видання телефонних книг, довідників, списків адрес, каталогів та щорічників.
 • 58.13. Видання газет. Включає видання газет, журналів та інших періодичних видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень.
 • 58.14. Видання журналів і періодичних видань. Включає видання газет, журналів та інших періодичних видань, які виходять менше чотирьох разів на тиждень.  Включає також видання програм (розкладу) телепередач.
 • 58.19. Інші види видавничої діяльності. Включає друкування марок, бланків банківських чеків, банкнот, рекламних матеріалів, торгових каталогів та інших друкованих матеріалів, не віднесених до інших угруповань.
 • 63.11. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. Включає: діяльність, пов'язану з базами даних: надання даних у певному порядку або послідовності шляхом їх вибору у режимі он-лайн або прямого доступу до оперативних даних, відсортованих згідно із запитом (комп'ютеризований менеджмент) для широкого чи обмеженого кола користувачів; поточне обслуговування (ведення) баз даних; послуги зі зберігання даних.
 • 73.11. Рекламні агентства. Окрім представлення рекламної продукції у засобах розповсюдження реклами, надання місця для реклами.
 • 73.12. Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації. Включає представлення рекламної продукції у засобах розповсюдження реклами, тобто продаж часу та місця для різних видів реклами.

6.6. Предметом діяльності Редакції є також інші види діяльності, які не заборонені законом і відповідають цілям її діяльності.

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕДАКЦІЇ

Стаття 7. Діяльність Редакції з підготовки до видання та видання друкованого засобу масової інформації

7.1. Діяльність Редакції – це збирання, творення, редагування, підготовка інформації до друку та видання друкованого засобу масової інформації з метою її поширення серед читачів.

7.2. Діяльність Редакції здійснюється на основі законодавства України, яке регулює діяльність друкованих ЗМІ, та інших актів чинного законодавства України.

7.3. Друкований засіб масової інформації вважається виданим, якщо він підписаний до виходу в світ головним редактором або уповноваженим ним відповідальним випусковим редактором (або уповноваженою ним іншою особою) і видрукований будь-яким тиражем.

Стаття 8. Мова друкованого засобу масової інформації

8.1. Стиль і лексика друкованого засобу масової інформації мусять відповідати загальновизнаним етичноморальним нормам. Вживання лайливих і брутальних слів не допускається.

8.2. Переважна частина розміщених в Газеті публікацій мають бути написані українською мовою.

Стаття 9. Суб'єкти діяльності друкованого засобу масової інформації

9.1. До суб'єктів діяльності друкованого засобу масової інформації належать Засновник Газети, головний редактор, Редакція, трудовий колектив Редакції, журналістський колектив Газети, журналіст, автор, видавець, розповсюджувач.

9.2. Редакція Газети має право виступати видавцем, розповсюджувачем. Або ж передавати це право повністю або частково іншим юридичним чи фізичним особам, або суб’єктам підприємницької діяльності на свій розсуд.

9.3. Редакція Газети має право виступати рекламістом і отримувати кошти за розміщення рекламних та інших платних матеріалів, інформації тощо у Газеті. Або ж передавати це право повністю або частково іншим юридичним чи фізичним особам, або суб’єктам підприємницької діяльності на свій розсуд.

Стаття 10. Майно Редакції

10.1. Майно Редакції становлять фінансові ресурси, а також всі матеріальні і нематеріальні цінності Редакції.

10.2. Майно Редакції знаходиться у комунальній власності і може закріплюва­тися за закладом на праві господарського відання або перебувати у нього на балансі.

10.3. Майно Редакції складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний капітал, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Редакції.

10.4. Власник майна, закріпленого за Редакцією на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

10.5. Майно Редакції, придбане нею в процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Калуша, в особі Калуської міської ради, та перебуває на балансовому обліку Редакції і закріплюється за Редакцією на праві господарського відання.

10.6.  Джерелами формування майна Редакції є:

 • майно та кошти, передані Редакції Засновником;
 • майно та кошти, направлені на формування статутного капіталу Редакції;
 • доходи, одержані від господарської діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підпри­ємств, організацій;
 • амортизаційні відрахування;
 • прибуток від позареалізаційних операцій;
 • кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених Калуською міською радою, виконання соціального замовлення на отримання інформації територіальною громадою м.Калуша;
 • кошти, одержані з місцевих бюджетів на виконання державних або комунальних програм, виконання соціального замовлення на отримання інформації територіальними громадами, інформування населення про діяльність державних органів влади та органів місцевого самоврядування;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

10.6. Статутний капітал Редакції утворюється та формується Засновником – Калуською міською радою.

10.7. Розмір Статутного капіталу Редакції становить 200 000 грн. (Двісті тисяч гривень).

10.8. Розмір статутного капіталу Редакції може бути змінений за рішенням Засновника.

10.9. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна Редакції, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Засновника, тобто територіальної громади міста, в особі Калуської міської ради, за погодженням з уповноваженим органом Засновника (виконавчий комітет Калуської міської ради), відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

10.10. Редакція має право здавати устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, в оренду підприємствам, організаціям, установам, громадянам, за погодженням з уповноваженим органом Засновника, в установ­леному законодаством порядку.

10.11. Комунальне майно (нерухоме майно, цілісні майнові комплекси та їх структурні підрозділи), яке знаходиться на балансі Редакції, передається в оренду відповідно до чинного законодавства та згідно з рішеннями Калуської міської ради.

10.12. Передачу під заставу майнових об'єктів, що відносяться до основних фондів,  Редакція має право лише за рішенням Калуської міської ради.

Стаття 11. Права та обов’язки Редакції

11.1. Редакція має право:

 • Самостійно формувати програму своєї діяльності.
 • Самостійно вирішувати всі питання фінансової політики, кадрового забезпечення, порядку і умов найму працівників, форм та методів організації праці, встановлення оплат і  стимулюючих доплат у межах власних доходів, тривалості робочого дня і величину та порядок вихідних та відпусток.

11.2. Редакція зобов’язана:

 • При формуванні програми своєї діяльності враховувати і виконувати рекомендації та директиви Засновника. Доведені у встановленому порядку директиви Засновника є обов’язковими до виконання.
 • Здійснювати заходи з вдосконалення організації праці, підвищення заробітної плати, посилення матеріальної зацікавленості працівників як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Редакції.
 • Здійснювати заходи, спрямовані на постійний розвиток, вдосконалення і розширення своєї матеріально-технічної бази.

11.3. Редакція може звертатися до Засновника або до міського голови (в період між сесіями міської ради), а Засновник або міський голова зобов’язані сприяти Редакції у вирішенні питань виробничого, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності Редакції.

Стаття 12. Органи управління Редакції і порядок їх формування

12.1. Управління Редакцією безпосередньо здійснюється головним редактором.

12.2. Головний редактор призначається на цю посаду та звільняється з цієї посади за рішенням Калуської міської ради.

12.3. Головний редактор працює на посаді на підставі контракту, який укладається з міським головою м. Калуш.

12.4. Кожен працівник Редакції, який своєю працею бере участь у діяльності Редакції, є членом трудового колективу Редакції і має один голос на зборах трудового колективу Редакції.

12.5. Трудовий колектив Редакції очолює голова трудового колективу, який обирається на загальних зборах простою більшістю голосів від загальної кількості членів трудового колективу.

12.6. Головний редактор не може бути головою трудового колективу.

12.7. Інші органи управління Редакції та їх структуру формує головний редактор.

Стаття 13. Головний редактор

13.1. Головний редактор керує діяльністю Редакції в межах повноважень, визначених цим Статутом, представляє Редакцію у відносинах із Засновником, авторами, державними органами, об'єднаннями громадян і окремими громадянами, а також у суді, арбітражному суді і третейському суді та несе відповідальність за виконання вимог, що ставляться до діяльності друкованого засобу масової інформації, його редакції відповідно до Закону України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні» та інших актів законодавства України.

13.2. Головний редактор самостійно визначає та подає на погодження міського голови штатний розпис Редакції, в якому визначається структура Редакції та фонд оплати праці.

13.3. Головний редактор самостійно вирішує всі питання діяльності Редакції за винятком зазначених у першому абзаці пункту 11.2, якщо відносно них отримані рекомендації чи директиви Засновника.

13.4. Головний редактор самостійно встановлює відпускні (гуртову та роздрібну) ціни на один примірник Газети, а також передплатну вартість Газети, приймає рішення про доцільність збільшення тиражу і способи використання залишку тиражів для рекламування Газети – виходячи з кон’юнктури ринку та необхідності постійного розширення кола читачів Газети.

13.5. Головний редактор приймає та звільняє з роботи працівників Редакції, застосовує до них заходи впливу, користується усіма правами та обов’язками, встановлені трудовим законодавством для керівника юридичної особи.

13.6. Головний редактор у межах своєї компетенції видає накази і розпорядження по Редакції, складає та затверджує внутрішні нормативні документи Редакції, інші документи Редакції, має право ставити печатку Редакції на свій підпис на документах Редакції тощо.

13.7. Головний редактор укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Редакції.

13.8. Головний редактор залучає позаштатних спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду та інших умовах, передбачених чинним законодавством, визначає порядок та розміри оплати їх праці в межах власних доходів.

13.9. Головний редактор несе повну відповідальність за стан та діяльність Редакції.

Стаття 14. Журналіст Редакції

14.1. Журналістом редакції друкованого засобу масової інформації відповідно до законодавства України є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням.

14.2. Належність журналіста до друкованого засобу масової інформації підтверджується редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією цього друкованого засобу масової інформації.

14.3. На особу, якій видано редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує її належність до друкованого засобу масової інформації, поширюються права і обов'язки, зазначені у статті 26 Закону України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні».

Стаття 15. Права та обов'язки журналіста Редакції

15.1. Здійснюючи свою діяльність на засадах професійної самостійності, журналіст використовує права та виконує обов'язки, передбачені Законом України «Про інформацію» та Законом України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні».

15.2. Журналіст має право:

 • на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання інформації;
 • відвідувати державні органи влади, органи місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами;
 • відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;
 • на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються чинним законодавством України;
 • переваги на одержання відкритої за режимом доступу інформації;
 • на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів;
 • по пред'явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан;
 • звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів;
 • поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, під умовним ім'ям (псевдонімом) або без підпису (анонімно);
 • відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст після редакційної правки суперечить особистим переконанням автора чи спотворює, на думку автора, початковий зміст матеріалу; у такому випадку Редакція має право опублікувати відредагований матеріал як редакційний (без підпису або під редакційним псевдонімом);
 • на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду.

15.3. Журналіст зобов'язаний:

 • дотримуватися програми діяльності друкованого засобу масової інформації, з редакцією якого він перебуває у трудових або інших договірних відносинах, керуватися положеннями Статуту Редакції;
 • подавати для публікації об'єктивну і достовірну інформацію;
 • задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці авторства;
 • відмовлятися від доручення головного редактора чи Редакції, якщо воно не може бути виконано без порушення Закону України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні»;
 • представлятися та пред'являти редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації;
 • виконувати обов'язки учасника інформаційних відносин;
 • утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, контактний телефон, банківський рахунок), комерційні ознаки товару чи послуг тощо – якщо такі матеріали не розміщуються на правах реклами.

15.4. Журналіст несе відповідальність в межах чинного законодавства за перевищення своїх прав і невиконання обов'язків.

Стаття 16. Основи трудових взаємовідносин, компетенція та повноваження трудового колективу та його виборних органів

16.1. Трудовий колектив складається з усіх працівників Редакції, які своєю працею беруть участь у діяльності Редакції. Кожен з них має один голос на зборах трудового колективу Редакції. Головний редактор також є членом трудового колективу Редакції.

16.2. Збори трудового колективу скликаються головою трудового колективу або членами трудового колективу, або головним редактором – якщо виникли питання, вирішення яких потребує участі трудового колективу.

16.3. Збори трудового колективу вважаються правомірними, якщо на них присутня більшістю від загальної кількості членів трудового колективу.

16.4. До компетенції загальних зборів трудового колективу входить:

 • розгляд та затвердження проекту колективного договору;
 • вирішення питань соціального розвитку Редакції;
 • погодження структури і штатного розпису Редакції, форм і систем оплати праці;
 • затвердження проекту плану економічного і соціального розвитку Редакції;
 • затвердження переліку і порядку надання працівникам Редакції соціальних пільг;
 • вирішення інших питаня, які законодавством чи внутрішніми нормативними актами Редакції віднесені до компетенції зборів трудового колективу.

16.5. Соціальні й трудові права працівників Редакції гарантуються чинним законодавством.

16.6. На правах трудової угоди в Редакції можуть працювати позаштатні працівники. За їх працю їм виплачується належна заробітна плата, яка обумовлена угодою. Кожен позаштатний працівник Редакції є членом трудового колективу, має право обирати і бути обраним до виборних органів трудового колективу.

Стаття 17. Виробничі, майнові та фінансові відносини між Засновником та Редакцією

17.1. Виробничі, майнові та фінансові відносини Засновника та Редакції будуються на основі чинного законодавства і можуть бути зазначені в укладеному між ними договорі.

17.2. Договором визначаються:

 • кошти на друк газети;
 • кошти на утримання Редакції;
 • зобов'язання Засновника і Редакції щодо забезпечення виробничих та соціально-побутових умов життя та праці співробітників Редакції відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством;
 • інші положення.

17.3. Друк газети здійснюється за кошти Засновника Газети.

17.4. Редакція самостійно і власними силами здійснює підготовку газети до друку та її здачу до друку.

17.5. Редакція самостійно і власними силами здійснює перевезення, пересилання, чи доставку будь-яким іншим способом газети після її друку до місця розташування редакції та у відповідні підрозділи поштового зв’язку для наступної доставки газети усім її передплатникам, або делегує такі повноваження шляхом укладання договорів з іншими юридичними або фізичними особами чи суб’єктами підприємницької діяльності.

17.6. Редакція зобов’язана безкоштовно друкувати на сторінках Газети матеріали, які надає Засновник, його управління та відділи, інші його підрозділи.

17.7. Редакція зобов’язана безкоштовно або на умовах, зазначених в укладених з ними договорах, друкувати на сторінках Газети:

 • матеріали, які надають розповсюджувачі Газети,
 • матеріали, які надають рекламісти Газети,
 • матеріали, які надають громадські організації, об’єднання, асоціації, до яких входить Редакція.

17.8. Редакція зобов’язана опрацьовувати, редагувати, іншим належним чином готувати до друку на сторінках Газети усі матеріали, в тому числі й рекламні, які надають Засновник Газети, рекламодавці та рекламісти Газети, громадські організації, об’єднання, асоціації, до яких входить Редакція, і може створювати для цього усі необхідні підрозділи в структурі самої Редакції.

Стаття 18. Контрольні примірники

18.1. Контрольні примірники періодичних і таких, що продовжуються, видань відразу після надрукування безоплатно надсилаються Редакцією Засновникові, реєструючому органу та в усі інші належні установи та організації.

18.2. Контрольні примірники Газети Редакція надсилає самостійно і за свій кошт.

Розділ III. ВІДНОСИНИ МІЖ РЕДАКЦІЄЮ І ГРОМАДЯНАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 19. Право на одержання масової інформації через друковані засоби масової інформації

19.1. Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи відповідно до статті 9 Закону України «Про інформацію» мають право на оперативне одержання через друковані засоби масової інформації публічно поширюваної інформації про діяльність державних органів і організацій, об'єднань громадян та їх посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

Стаття 20. Інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної інформації для друкованих засобів масової інформації

20.1. Порядок і форма запиту щодо доступу до офіційних документів і запиту щодо надання письмової або усної інформації для друкованих засобів масової інформації, строки їх розгляду, відмова та відстрочка задоволення, порядок відшкодування витрат, пов'язаних із задоволенням запитів, а також характер документів та інформації, що не підлягають наданню для ознайомлення за запитом, визначаються Законом України «Про інформацію».

Стаття 21. Авторські твори і листи

21.1. Редакція зобов'язана при використанні авторських матеріалів і творів художньої літератури та мистецтва додержувати авторських прав та прав на інтелектуальну власність.

21.2. Ніхто не має права зобов'язати Редакцію опублікувати відхилений нею твір, лист, інший матеріал або повідомлення, якщо інше не передбачено Законом України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні» або цим Статутом.

21.3. Лист, адресований Редакції, може бути використаний у повідомленнях і матеріалах, якщо при цьому не змінюється загальний зміст листа і не порушуються положення Закону України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні».

21.4. Редакція не зобов'язана відповідати на листи чи пересилати їх до інших інстанцій.

Стаття 22. Спростування інформації

22.1. Громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх законні представники мають право вимагати від Редакції опублікування нею спростування поширених про них відомостей, що не відповідають дійсності або принижують їх честь та гідність.

22.2. Якщо Редакція не має доказів того, що опубліковані нею відомості відповідають дійсності, вона зобов'язана на вимогу заявника опублікувати спростування їх у запланованому найближчому випуску друкованого засобу масової інформації або опублікувати його за власною ініціативою.

22.3. Спростування повинно бути набрано тим же шрифтом і поміщено під заголовком «Спростування» на тому ж місці шпальти, де містилося повідомлення, яке спростовується.

22.4. Обсяг спростування не може більше ніж удвічі перевищувати обсяг спростовуваного фрагменту опублікованого повідомлення або матеріалу. Забороняється вимагати, щоб спростування було меншим, ніж половина стандартної сторінки машинописного тексту.

22.5. Спростування може бути підготовленим у формі відповіді, обсяг якої не перевищує спростовуваного матеріалу.

22.6. Скорочення чи інші зміни в тексті спростування заявника без його згоди не допускаються.

22.7. Редакція відмовляє в публікації спростування, якщо спростування:

 • порушує положення статті 3 Закону України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні»;
 • суперечить рішенню або вироку суду, які набрали чинності;
 • є анонімним.

22.8. Редакція може відмовити в публікації спростування, якщо спростування:

 • стосується відомостей, які нею вже спростовано;
 • надійшло з вимогою заявника опублікувати його пізніше, ніж через рік з дня публікації відомостей, що спростовуються.

22.9. Редакція зобов'язана в строк, що не перевищує одного місяця з дня надходження вимоги, опублікувати спростування і письмово повідомити заявника про строк і час публікації спростування у разі затримки або про відмову в його публікації, зазначивши підстави відмови.

22.10. Заявник має право оскаржити відмову в публікації спростування або порушення порядку його публікації до суду, який приймає скаргу до розгляду протягом року з дня публікації спростовуваних відомостей.

Стаття 23. Відповідальність за порушення свободи діяльності друкованих ЗМІ

23.1. Редакції, засновники, видавці, розповсюджувачі, державні органи, організації та об'єднання громадян несуть відповідальність за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації.

23.2. Порушеннями законодавства про друковані засоби масової інформації є:

 • порушення, передбачені статтями 27-29 Закону України «Про інформацію»;
 • незаконне вилучення або знищення тиражу чи його частини;
 • порушення прав журналіста, встановлених Законом України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні»;
 • порушення положень статті 3 Закону України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні»;
 • зловживання правами журналіста;
 • одержання свідоцтва про державну реєстрацію шляхом обману;
 • незаконне виготовлення і розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації без його реєстрації або після припинення його діяльності, ухилення від перереєстрації;
 • порушення порядку вміщення даних, надсилання контрольних примірників;
 • порушення права вимоги щодо публікації спростування та порядку його публікації, передбачених статтею 37 Закону України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні».

23.3. За ці порушення винні особи притягаються до дисциплінарної, цивільноправової, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

23.4. До відповідальності за зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації нарівні з авторами інформаційних матеріалів, що порушують Закон України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні», притягаються журналіст Редакції, її головний редактор або інші особи, з дозволу яких ці матеріали було поширено.

Стаття 24. Звільнення від відповідальності

24.1. Редакція, журналіст не несуть відповідальності за публікацію відомостей, які не відповідають дійсності, принижують честь і гідність громадян і організацій, порушують права і законні інтереси громадян або являють собою зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації і правами журналіста, якщо:

 • ці відомості одержано від інформаційних агентств або від Засновника;
 • вони містяться у відповіді на інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної інформації, наданої відповідно до вимог Закону України «Про інформацію»;
 • вони є дослівним відтворенням офіційних виступів посадових осіб державних органів, організацій і об'єднань громадян;
 • вони є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим друкованим засобом масової інформації з посиланням на нього;
 • в них розголошується таємниця, яка спеціально охороняється законом, проте ці відомості не було отримано журналістом незаконним шляхом.

Стаття 25. Захист і охорона журналіста при виконанні службових обов'язків

25.1. Професійний журналіст Редакції при виконанні службових обов'язків перебуває під її правовим і соціальним захистом. Честь, гідність, недоторканість журналіста охороняються законом.

Розділ IV. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕДАКЦІЇ

Стаття 26. Умови припинення діяльності Редакції

26.1. Припинення діяльності Редакції відбувається у формі її ліквідації чи реорганізації (шляхом її злиття з іншим структурним підрозділом Засновника чи поділу її на кілька підрозділів, виділення з неї підрозділу або її перетворення).

26.2. Діяльність Редакції припиняється в наступних випадках:

 • у випадку скасування реєтрації (закриття) газети «Дзвони Підгір’я»,
 • за рішенням Засновника про припинення діяльності Комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір’я»» Калуської міської ради,
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

Стаття 27. Наслідки припинення діяльності Редакції

27.1. При реорганізації Редакції її права і обов’язки переходять до правонаступника (або правонаступників) в міру, обумовлену новим положенням (положеннями) або статутом (статутами).

27.2. Ліквідація Редакції здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

27.3. Сплата боргів Редакції при її ліквідації здійснюється за рахунок її майна. Якщо після повного погашення боргів Редакції залишилося якесь майно Редакції, визначене пунктом 10.1 цього Статуту, то воно повинно бути безоплатно передано у власність Засновника.

27.4. При ліквідації чи реорганізації Редакції цей Статут втрачає силу.

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko