Послуги

Місце надання послуги
м.Калуш, вул.Євшана,9
Вартість послуги
Адміністративна послуга надається безоплатно.
Термін надання послуги
Протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви.
Результат надання послуги
Видача довідки /відмова у видачі довідки

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Заява про перебування /не перебування на обліку в ЄДАРП, отримання /не отримання пільги довільної форми  (примірний зразок  згідно з додатком)  за умови  пред’явлення паспорта або документа, що засвідчує особу.

  Заява про отримання /не отримання соціальної допомоги, житлової субсидії   довільної форми  (примірний зразок  згідно з додатком) за умови  пред’явлення паспорта або документа, що засвідчує особу.

 • Форми документів для попереднього заповнення
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України

  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 351-ХІІ, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 10.12.1993р.  № 3721-ХІІ,«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998р. № 203/98-ВР, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. № 796-ХІІ, «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991р. № 2011-ХІІ, «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004р. № 2195-IV, «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ,   «Про жертви нацистських переслідувань»  від 23.03.2000р. № 1584-ІІІ,« Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2402-ІІІ,  «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю  в Україні» від 21.03.1993р. № 875-ХІІ, « Про Службу безпеки України» від 25.03.1992р. № 2229-ХІІ,  Кодекс цивільного захисту від 02.10.2012р. № 5403- VІ , «Про прокуратуру» від 14.10.2014р.№ 1697- VІІ, «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в Україні» від 23.02.2006р. № 3475- IV,« Про освіту» від 05.09.2017р.  № 2145- VІІІ, « Про культуру» від 14.12.2010р. № 2778- VІ , «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995р. № 32/95-ВР,  «Гірничий закон України» від 06.10.1999р. № 1127- ХIV;

  Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ; Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 № 1768- ІІІ; Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з  інвалідністю ” від 16.11.2000 № 2109-IІІ; Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV; Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІI

  Постанова КМУ  від 29.01.2003р. № 117 « Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (із змінами)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. №250 “Про затвердження Порядку призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р.№ 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива “; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006  189 „Про затвердження Порядку призначення і виплати, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”; Постанова КМУ від 02.04.2005р. №261 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю  і державної соціальної допомоги на догляд”; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. №558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”;  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 „Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею”; Постанова КМУ від 01.10.2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»; Постанова КМУ від 26.06.2019 р. № 552 « Деякі питання  виплати державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “ гроші ходять за дитиною”; Постанова КМУ від 16.03.2017 р. № 148 « Деякі питання  здійснення патронату над дитиною»; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»; Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям».

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006р. № 345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги»; Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.04.2002р.№ 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної  соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з  інвалідністю».