Послуги

Місце надання послуги
77311, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул.Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс) Віддалені робочі місця адміністраторів: 77350, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Боднарів, вул.Шевченка, 3 77351, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Вістова, вул.Шевченка, 36 77343, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Голинь, вул. 600-річчя Голиня, 18 77330 Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Копанки, вул.Івасюка, 13 77340, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Кропивник, вул.Січових Стрільців, 6 77331, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Мостище, вул.Стуса,1 77344, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Пійло, вул.Грушевського, 85 77354, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Ріп’янка, вул. Івана Франка, 3 77342, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Сівка-Калуська, вул.Івана Франка, 57 77334, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Студінка, вул. Панаса Мирного, 10 77346, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Тужилів, вул. Богдана Хмельницького, 16
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
30 днів.*
Результат надання послуги
Виплата компенсації вартості проїзду у спосіб, зазначений у заяві (через поштове відділення або на особистий банківський рахунок).

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Заява особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняної до неї особи про виплату грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-

  курортного закладу і назад.

  Документ, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою – документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства / ІD-картка, форма 13.

  Пільгове посвідчення.

  Облікові дані про одержання путівок (відривний талон від путівки).

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті).

  Реквізити банківської установи та особовий рахунок отримувача (за наявності).

  Проїзні квитки (у разі проїзду залізничним транспортом відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ.

  Постанови Кабінету Міністрів України

  «Про внесення змін до порядків, затверджених

  постановами Кабінету Міністрів України

  від 17.06.2004 № 785 і 07.02.2007 № 150» від 25.11.2015 № 969, «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками

  деяких категорій громадян та виплати їм компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» від 08.12.2006 року № 187.