Послуги

Місце надання послуги
77311, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул.Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс) Віддалені робочі місця адміністраторів: 77350, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Боднарів, вул.Шевченка, 3 77351, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Вістова, вул.Шевченка, 36 77343, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Голинь, вул. 600-річчя Голиня, 18 77330 Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Копанки, вул.Івасюка, 13 77340, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Кропивник, вул.Січових Стрільців, 6 77331, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Мостище, вул.Стуса,1 77344, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Пійло, вул.Грушевського, 85 77354, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Ріп’янка, вул. Івана Франка, 3 77342, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Сівка-Калуська, вул.Івана Франка, 57 77334, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Студінка, вул. Панаса Мирного, 10 77346, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Тужилів, вул. Богдана Хмельницького, 16
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
Десять днів після надходження заяви з усіма необхідними документами.
Результат надання послуги
Надання допомоги/відмова у наданні допомоги, відрахування внесків.

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Заява одного з членів сім’ї за формою, затвердженою наказом Мінсоцполитики України від 09.01.2023 № 3.

  Копія паспорта громадянина України (сторінки 1, 2 та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації), копія ID-карти з обох сторін (до неї копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання) або іншого документа, що посвідчує особу.

  Копія документа, що засвідчує реєстрацію у

  Державному реєстрі фізичних осіб-платників

  податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це

  відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті).

  Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики України від 17.07.2019 № 1106 (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).

  Інформація про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв’язків членів сім”ї зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

  Інформація про доходи кожного члена сім’ї (крім осіб з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу), одержаними ними протягом шести місяців,

  які становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на догляд.

  Копія та оригінал трудової книжки для непрацюючих осіб.

  Висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

  Копія довідки МСЕК, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд.

  Довідка з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.

  Заява-згода на використання персональних даних.

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закон України «Про психіатричну допомогу»

  від 22.02.2000 № 1489-III

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею» від 02.08.2000

  № 1192, постанова Кабінету Міністрів України

  «Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги» від 22.07.2020 № 632.

  Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій» від 09.01.2023 № 3, наказ Міністерства праці та соціальної політики

  України «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги» від 19.09.2006 № 345