Послуги

Місце надання послуги
77311, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул.Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс) Віддалені робочі місця адміністраторів: 77350, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Боднарів, вул.Шевченка, 3 77351, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Вістова, вул.Шевченка, 36 77343, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Голинь, вул. 600-річчя Голиня, 18 77330 Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Копанки, вул.Івасюка, 13 77340, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Кропивник, вул.Січових Стрільців, 6 77331, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Мостище, вул.Стуса,1 77344, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Пійло, вул.Грушевського, 85 77354, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Ріп’янка, вул. Івана Франка, 3 77342, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Сівка-Калуська, вул.Івана Франка, 57 77334, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Студінка, вул. Панаса Мирного, 10 77346, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Тужилів, вул. Богдана Хмельницького, 16
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами
Результат надання послуги
Надання допомоги/відмова у наданні допомоги, відрахування внесків за осіб, які доглядають за дітьми з інвалідністю

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Для призначення надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I групи подається:

  заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3;

  копія паспорта громадянина України (сторінки 1, 2 та сторінки де зазначено останнє місце реєстрації), копія ID-карти з обох сторін (до неї копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації

  місця проживання) або іншого документа, що посвідчує особу;

  копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті).

  Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

  Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

  Для призначення надбавки на догляд одинокі особи з інвалідністю з дитинства II-III груп подають:

  заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджену наказом Міністерства соціальної політики від 09.01.2023 № 3;

  копія паспорта громадянина України (сторінки 1, 2 та сторінки де зазначено останнє місце реєстрації), копія ID- карти з обох сторін (до неї копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання) або іншого документа, що посвідчує особу;

  копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

  висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально- профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді.

  Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

  Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

  Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю законний представник подає (крім одиноких матерів):

  заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3;

  копія паспорта громадянина України (сторінки 1, 2 та сторінки де зазначено останнє місце реєстрації), копія ID- карти з обох сторін (до неї копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання) або іншого документа, що посвідчує особу;

  копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

  копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю; копію трудової книжки;

  наказ про відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, про відпустку без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона перебуває у відпустці, якщо дитина з інвалідністю віком

  до 18 років потребує домашнього догляду, і фактично здійснюють догляд за нею.( за потреби);

  довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально- профілактичного закладу, в якій зазначено, що дитина- інвалід потребує домашнього догляду (за потреби);

  довідка з місця навчання дитини із зазначенням

  перебування (неперебування) на повному державному утриманні;

  рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей з інвалідністю);

  рішення про усиновлення (для усиновлених дітей).

  Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

  Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю одинока мати подає:

  заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги,

  компенсацій та пільг, затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3;

  копія паспорта громадянина України (сторінки 1, 2 та сторінки де зазначено останнє місце реєстрації), копія ID-карти з обох сторін (до неї копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання) або іншого документа, що посвідчує особу;

  копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для

  фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

  копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

  копію витягу Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька

  дитини (на яку призначається надбавка на догляд) до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або копія виданого компетентним органом іноземної держави документа про народження, в

  якому відсутні відомості про батька, легалізованого в установленому законодавством порядку, якщо така особа не перебуває (не перебувала) на обліку в органах соціального захисту населення як отримувач допомоги на

  дітей одиноким матерям. Такі документи не подаються, якщо така особа перебуває на обліку в органах соціального захисту населення як отримувач допомоги на дітей одиноким матерям; рішення про усиновлення (для усиновлених дітей).

  Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

  Довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат (для всіх).

  Заяву-згоду на використання персональних даних

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-III.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 03.02.2021 № 79