Послуги

Місце надання послуги
77311, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул.Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс) Віддалені робочі місця адміністраторів: 77350, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Боднарів, вул.Шевченка, 3 77351, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Вістова, вул.Шевченка, 36 77343, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Голинь, вул. 600-річчя Голиня, 18 77330 Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Копанки, вул.Івасюка, 13 77340, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Кропивник, вул.Січових Стрільців, 6 77331, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Мостище, вул.Стуса,1 77344, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Пійло, вул.Грушевського, 85 77354, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Ріп’янка, вул. Івана Франка, 3 77342, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Сівка-Калуська, вул.Івана Франка, 57 77334, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Студінка, вул. Панаса Мирного, 10 77346, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Тужилів, вул. Богдана Хмельницького, 16
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
Десять днів після надходження заяви з усіма необхідними документами.
Результат надання послуги
Надання допомоги /відмова у наданні допомоги

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Заява опікуна чи піклувальника за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3.

  Копія паспорта громадянина України (сторінки 1, 2 та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації), копія ID-карти з обох сторін (до неї копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця

  проживання) або іншого документа, що посвідчує особу.

  Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для

  фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили

  про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті).

  Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування.

  Копія свідоцтва про народження дитини.

  Довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями  дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів – видана органом реєстрації

  довідка, у якій зазначаються статус дитячого навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей).

  Довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.

  Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.

  Письмова заява опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів - у разі неможливості одержання довідки про розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції.

  Довідка з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.

  Заява-згода на використання персональних даних

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001 № 1751

  Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій» від 09.01.2023 № 3, наказ Міністерства праці та соціальної політики

  України «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги» від 19.09.2006 № 345.