Послуги

Місце надання послуги
77311, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул.Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс) Віддалені робочі місця адміністраторів: 77350, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Боднарів, вул.Шевченка, 3 77351, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Вістова, вул.Шевченка, 36 77343, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Голинь, вул. 600-річчя Голиня, 18 77330 Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Копанки, вул.Івасюка, 13 77340, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Кропивник, вул.Січових Стрільців, 6 77331, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Мостище, вул.Стуса,1 77344, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Пійло, вул.Грушевського, 85 77354, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Ріп’янка, вул. Івана Франка, 3 77342, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Сівка-Калуська, вул.Івана Франка, 57 77334, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Студінка, вул. Панаса Мирного, 10 77346, Івано-Франківська область, Калуський р-н, с.Тужилів, вул. Богдана Хмельницького, 16
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
Десять днів після надходження заяви з усіма необхідними документами. У разі подання заяви в електронній формі з використанням ЕЦП – в одноденний термін.
Результат надання послуги
Надання допомоги /відмова у наданні допомоги

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3.

  Копія паспорта громадянина України (сторінки 1, 2 та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації), копія ID-карти з обох сторін (до неї копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації

  місця проживання) або іншого документа, що посвідчує особу.

  Копія документа, що засвідчує реєстрацію у

  Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті).

  Копія свідоцтва про народження дитини

  (з пред’явленням оригіналу).

  Опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про встановлення опіки.

  Жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і

  легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

  Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини або копії свідоцтва про смерть.

  Довідка з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.

  Заява-згода на використання персональних даних.

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001 № 1751, постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» від 10.07.2019 № 691.

  Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій» від 09.01.2023 № 3, наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіхвидів соціальної допомоги» від 19.09.2006 № 345.