Послуги

Місце надання послуги
Управління соціального захисту населення Калуської міської ради: 77304, Івано – Франківська область, м.Калуш, вул.Євшана,9 Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Калуської міської ради: 77311,Івано – Франківська область, м.Калуш, вул.Б.Хмельницького,52 (основний офіс) Віддалені робочі місця адміністраторів: 77331, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Мостище, вул. Стуса, 1; 77340, Івано -Франківська обл., Калуський р-н, с. Кропивник, вул. Січових Стрільців, 6; 77351, Івано -Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул. Шевченка, 36; 77334, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Студінка, вул. Панаса Мирного, 10; 77342, Івано - Франківська обл., Калуський р-н, с. Сівка Калуська, вул. Івана - Франка, 57 77350, Івано- Франківська обл., Калуський р-н, с. Боднарів, вул. Шевченка, 3 77343, Івано- Франківська обл., Калуський р-н, с. Голинь, вул.600-річчя Голиня, 18 77330, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Копанки, вул. Івасюка, 13 77344, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Пійло вул. Грушевського, 85 77354, Івано-Франківська обл., Калуський р-н с. Ріп’янка, вул. Івана Франка,3 77346, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Тужилів, вул. Богдана Хмельницького, 16
Вартість послуги
Адміністративна послуга надається безоплатно
Термін надання послуги
Рішення про призначення/відмову у призначенні компенсації приймається протягом десяти робочих днів з дня надходження повного переліку документів;
Результат надання послуги
Призначення компенсації / відмова у призначенні компенсації

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Для призначення грошової компенсації громадянином, віднесеним до категорії І, які постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи подається:

          заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій  згідно додатку (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

          копія паспорта отримувача з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації або ID-картки з довідкою (витягом з реєстру територіальної громади) про реєстрацію місця проживання одержувача  допомоги;

          копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), в тому числі на дітей, що входять до складу сім’ї заявника, завірена в установленому порядку з пред’явленням оригіналу;

           довідка для одержання путівки на  санаторно-курортне лікування за формою 070/0;

         копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії І (із вкладкою).

  У разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою;

  1. Для призначення грошової компенсації дитині з інвалідністю, одним з батьків дитини або особою, яка їх замінює, подається:

          заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій згідно додатку (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

  копію паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює або ID-картки з довідкою (витягом з реєстру територіальної громади) про реєстрацію місця проживання одержувача соціальної допомоги;

   

       копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), в тому числі на дітей, що входять до складу сім’ї заявника, завірена в установленому порядку з пред’явленням оригіналу;

       довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о

       довідка для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/0 (у разі наявності);

        копія посвідчення дитини з інвалідністю;

  копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

     копія посвідчення одного з батьків, що підтверджує статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;

       копія свідоцтва про народження дитини,  ID-картки з довідкою (витягом з реєстру територіальної громади) про реєстрацію місця проживання або паспорта дитини з інвалідністю

          Копії документів подаються з пред’явленням оригіналів.

          В разі якщо одержувач компенсації  має бажання змінити спосіб виплати призначеної компенсації подається заява про зміну способу виплати  довільної форми (примірний зразок згідно додатку).

 • Форми документів для попереднього заповнення
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. № 796-ХІІ

  Постанова КМУ від  23.11.2016р. №  854«Деякі   питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

  Постанова КМУ від  20.09.2005р. №  936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006р. № 345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги»

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.01.2023 № 3 „ Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201

  Наказ Міністерства соціальної політики України, яким щороку визначається розмір грошової компенсації замість путівки, відповідно до вимог пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №838 «Про розмір середньо вартості путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 №73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615