Послуги

Місце надання послуги
Управління соціального захисту населення Калуської міської ради: 77304, Івано – Франківська область, м.Калуш, вул.Євшана,9 Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Калуської міської ради: 77311,Івано – Франківська область, м.Калуш, вул.Б.Хмельницького,52 (основний офіс) Віддалені робочі місця адміністраторів: 77331, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Мостище, вул. Стуса, 1; 77340, Івано -Франківська обл., Калуський р-н, с. Кропивник, вул. Січових Стрільців, 6; 77351, Івано -Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул. Шевченка, 36; 77334, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Студінка, вул. Панаса Мирного, 10; 77342, Івано - Франківська обл., Калуський р-н, с. Сівка Калуська, вул. Івана - Франка, 57 77350, Івано- Франківська обл., Калуський р-н, с. Боднарів, вул. Шевченка, 3 77343, Івано- Франківська обл., Калуський р-н, с. Голинь, вул.600-річчя Голиня, 18 77330, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Копанки, вул. Івасюка, 13 77344, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Пійло вул. Грушевського, 85 77354, Івано-Франківська обл., Калуський р-н с. Ріп’янка, вул. Івана Франка,3 77346, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Тужилів, вул. Богдана Хмельницького, 16
Вартість послуги
Адміністративна послуга надається безоплатно
Термін надання послуги
Рішення про призначення/відмову у призначенні компенсації приймається протягом десяти робочих днів з дня надходження повного переліку документів;
Результат надання послуги
Призначення компенсації / відмова у призначенні компенсації

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій  згідно додатку (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

          копія паспорта отримувача з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації або ID-картки з довідкою (витягом з реєстру територіальної громади) про реєстрацію місця проживання одержувача соціальної допомоги;

          копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), в тому числі на дітей, що входять до складу сім’ї заявника, завірена в установленому порядку з пред’явленням оригіналу;

           документ, що засвідчує  проходження особою з інвалідністю внаслідок війни  санаторно-курортного лікування (зворотній талон від путівки);

         проїзні квитки, що засвідчують проїзд до санаторно-курортного закладу і назад;

          копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняної до неї особи, що підтверджує  належність до даної  категорії осіб.

              Копії документів подаються з пред’явленням оригіналів.

          В разі якщо одержувач компенсації має бажання змінити спосіб виплати призначеної компенсації  подається заява про зміну способу виплати призначеної компенсації  довільної форми (примірний зразок згідно додатку).

 • Форми документів для попереднього заповнення
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

   « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. № 3351- XII

  Постанова КМУ від 22.02.2006р. № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад», постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №969 «Про внесення змін до Порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004р. №785 і від 7 лютого 2007 №150»

   

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006р. № 345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги»

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.01.2023 № 3 „ Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 №73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615