Послуги

Місце надання послуги
провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
30 календарних днів
Результат надання послуги
Відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни / відмова у видачі відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява (довільної форми);

  2. Копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства(з пред’явленням оригіналу);

  3. Копія посвідчення особи, яким встановлено статус відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (у разі наявності);

  4. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою).

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України

  Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  Закон України “Про захист персональних даних”

  Акти Кабінету Міністрів України

  Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 700 “Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни”

  Акти центральних органів виконавчої влади

  -