Послуги

Місце надання послуги
м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52 (основний офіс)
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги (у разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк-на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).
Результат надання послуги
Видача рішення Калуської міської ради: «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності» «Про продаж земельної ділянки комунальної власності» Або: Відмова (з посиланням на чинне законодавство та мотивацією відмови)

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  I етап-надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності

  1. 1. Заява (клопотання) в якій зазначається місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
  2. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд).
  3. Копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу та ідентифікаційний номер.
  4. Копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України - для юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства іноземної держави.
  5. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі наявнсті).

  II етап – про продаж земельної ділянки комунальної власності

  1. Заява.
  2. Копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу.
  3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності виконаний організацією, яка має відповідну ліцензію.
  4. Рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності.

  Примітка:

  - копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником);

  - перелік документів передбачений п. 9 надається у належним чином засвідчених копіях.

 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України (назва, частина, стаття)

  ст.ст. 12, 81, 128 Земельного кодексу України

  ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

  Закон України «Про оцінку земель»

  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення»

  Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

  Закон України «Про адміністративні послуги»

  Акти Кабінету Міністрів України

  (назва, дата та номер, пункт)

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг центри надання адміністративних послуг» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р)

  Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

  -

  Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

  Рішення Калуської міської ради від 30.07.2020 № 3332 «Про організацію роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради» (зі змінами від 25.02.2021 № 273), від 23.12.2020 № 137 «Про внесення змін до структури виконавчого комітету Калуської міської ради», рішення Калуської міської ради від 20.12.2019 №2826 «Про Управління земельних відносин Калуської міської ради»